Klacht indienen

Vindt u dat u niet goed bent behandeld door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat een medewerker onbeleefd is geweest. Of omdat de gemeente langzaam reageert op uw vraag. Dan kunt u een klacht indienen.

Let op: Wilt u een melding doen omdat uw huisvuil niet is opgehaald of een lantaarnpaal kapot is? Of ziet u zwerfvuil op straat, achterstallig groenonderhoud of gebreken aan de weg of stoep? Deze melding doet u via onze online dienst Fixi.

Werkwijze

Een medewerker van de gemeente neemt binnen vijf werkdagen contact met u op. Bij afwezigheid van de behandelende medewerker kan dat iets langer duren, zoals in periodes met feestdagen en vakanties. Voor de afdoening van klachten hebben we in principe maximaal 6 weken. Meestal kunnen we een eenvoudige klacht snel oplossen. Het kan voorkomen dat wij uw klacht niet in behandeling kunnen nemen. Als dat zo is krijgt u daarover bericht van ons.

Loopt uw contact met ons vast? Dan kunt u gebruik maken van een bemiddelaar. Een bemiddelaar doet zijn werk onafhankelijk en neutraal en zorgt ervoor dat u in contact komt met de juiste afdeling

 

Voorwaarden

Wanneer kan ik géén klacht indienen?

  • U heeft een klacht over het achterstallig onderhoud, schade of overlast. Zoals achterstallig groenonderhoud, kapotte straatverlichting, het niet (volledig) legen van containers, hondenpoep of zwerfvuil. Doe dan online een melding in Fixi.
  • U heeft een besluit van de gemeente ontvangen waarin staat dat u een bezwaarschrift kunt indienen. In dat geval maakt u bezwaar. 
  • Er loopt een andere procedure bij de gemeente, rechter of andere instantie. 
  • U wilt een klacht indienen over iets dat meer dan een jaar geleden is gebeurd.