Woo-verzoek indienen

Iedereen kan de gemeente om informatie vragen over wat de gemeente doet of besloten heeft. Zo’n vraag om informatie noemen we een Woo-verzoek. Woo is de afkorting van Wet open overheid. Informatie van de gemeente is in principe openbaar. Soms maakt de gemeente informatie niet openbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

Werkwijze

U kunt op twee manieren een Woo-verzoek doen. Door gebruik te maken van het online formulier of door een brief te schrijven naar het college van burgemeester en wethouder, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Wat gebeurt er met uw Woo-verzoek?

De gemeente neemt uw verzoek in behandeling en antwoordt zo snel mogelijk. Als er geen bezwaar is tegen het geven van de informatie, krijgt u de documenten toegestuurd.

De gemeente heeft vier weken de tijd om een antwoord te sturen op uw verzoek. Dit kan met twee weken verlengd worden. Daarvan krijgt u dan bericht.

Het kan zijn dat informatie over of van een persoon of bedrijf in de documenten voorkomt. Zij kunnen bezwaar hebben tegen het vrijgeven van de informatie. Daarover moet dan eerst een besluit genomen worden.

Eerdere Woo-verzoeken

Er is misschien al eerder een Woo-verzoek over uw onderwerp geweest. Via de Woo-index  vindt u de plek waar alle Woo-verzoeken die sinds 1 mei 2022 zijn ingediend openbaar zijn gemaakt. Ook vindt u daar andere openbare informatie.

  Voorwaarden

  Dit heeft de gemeente nodig om uw verzoek om informatie goed te beantwoorden:

  • Geef duidelijk aan waar uw verzoek over gaat.
  • Als u precies weet welk document u wilt zien, maakt dat het beantwoorden van uw verzoek makkelijker.

  Meer informatie

  Uw verzoek kan worden afgewezen als:

  • het de veiligheid van de staat in gevaar brengt.
  • het vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven bevat.
  • het voor inspectie, controle en toezicht door de overheid niet goed is de gegevens openbaar te maken.
  • respect voor de persoonlijke levenssfeer belangrijker is dan het openbaar maken.

  Als u het niet eens bent met de afwijzing kunt u bezwaar maken. Daar krijgt u informatie over in de brief.

  Een Woo-verzoek is gratis

  Soms kan de gemeente kopieerkosten in rekening brengen. Daarover krijgt u dan van tevoren bericht.

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons bellen via 0599-631 631. De Woo-contactpersoon helpt u graag verder.