Openbare informatie (Woo)

De gemeente maakt steeds meer informatie openbaar. Daardoor wordt het duidelijker hoe de gemeente werkt. Op deze pagina leest u welke informatie u waar kunt vinden. Zoekt u informatie die de gemeente nog niet openbaar heeft gemaakt? Dan kunt u een Woo-verzoek doen. 

Waar kan ik de openbare informatie vinden? 

Via de Woo-index vindt u informatie die de gemeente al openbaar heeft gemaakt. De gemeente maakt steeds meer documenten openbaar via de Woo-index. Alle informatie is straks op één plek te vinden.  

De nieuwe openbaarmaking wordt stap voor stap ingevoerd. In onderstaande lijst staan de informatiecategorieën die vallen onder de Woo, en of de informatie al openbaar is gemaakt.  

 • Wet- en regelgeving (is openbaar) 
 • Organisatiegegevens (is openbaar) 
 • Raadsstukken (is openbaar) 
 • Bestuursstukken 
 • Stukken van adviescolleges 
 • Convenanten
 • Jaarplannen en -verslagen 
 • Woo-verzoeken (is openbaar) 
 • Onderzoeken 
 • Beschikkingen  
 • Klachten 

Waar kan ik mijn vragen stellen? 

Heeft u vragen over welke informatie beschikbaar is of over de behandeling van uw Woo-verzoek? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon.  De Woo-contactpersoon is bereikbaar op werkdagen op het telefoonnummer 0599-631 631. U kunt uw vraag ook stellen door een e-mail te sturen naar gemeente@stadskanaal.nl  

Wat is de Wet Open Overheid? 

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. Die heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Een belangrijke verandering van de Woo ten opzichte van de Wob is dat informatie al openbaar wordt gemaakt zonder dat inwoners daar om hoeven te vragen. Behalve als er een goede reden is om dit niet te doen, bijvoorbeeld bij persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. De mogelijkheid voor inwoners om zelf documenten op te vragen bij de gemeente blijft bestaan.  

Toegankelijkheid 

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de Woo-documenten die wij publiceren, voldoen (nog) niet aan alle toegankelijkheidseisen. Kunt u een document niet lezen? Neem dan contact op door te bellen naar 0599-631 631 of door een mail te sturen naar gemeente@stadskanaal.nl