Sociaal participatiefonds 2024

Heeft u weinig geld te besteden, omdat u een laag inkomen heeft? Dan kunt u in aanmerking komen voor de participatieregeling. Het Sociaal Participatiefonds is een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen voor (plaatselijke) voorzieningen.

Bedragen 2024

Als uw aanvraag voor het Sociaal Participatiefonds wordt toegekend, ontvangt u een vast bedrag van € 142,00. Per thuiswonend gezinslid ontvangt u een bedrag van € 100,00. Dat geldt niet voor een inwonende zoon/dochter van 18 jaar of ouder. Is uw kind geboren tussen 1 januari 2006 en 31 december 2011 en bezoekt uw kind het voortgezet onderwijs (zit dus niet meer op de basisschool)? Dan ontvangt u voor dit kind € 142,00 extra.

Werkwijze

Wij sturen aan bestaande klanten elk jaar automatisch een aanvraagformulier. Heeft u vorig jaar een tegemoetkoming Sociaal Participatiefonds ontvangen? Dan sturen wij u dit jaar automatisch een aanvraagformulier. Hieronder kunt u lezen wanneer u van ons een aanvraagformulier ontvangt:

 • 9501 AA t/m 9501 KB - week 9
 • 9501 KC t/m 9501 ZZ - week 12
 • 9502 AA t/m 9503 BD - week 15
 • 9503 BE t/m 9581 CM - week 18 
 • 9581 CN t/m 9661 ZZ - week 21 

Bent u geen bestaande klant? Vul dan het contactformulier minimaregelingen in.

Heeft u vragen, dan kunt u ons op werkdagen bellen tussen 9.00 en 12.00 uur. Dan zijn onze specialisten aanwezig. Zij kunnen u verder informeren over of u in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het Sociaal Participatiefonds en/of andere regelingen. Ons telefoonnummer is (0599) 631 631.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het Sociaal Participatiefonds, moet u 21 jaar of ouder zijn en al minstens 36 maanden een inkomen hebben lager dan de inkomensgrens.
U heeft geen recht op het Sociaal Participatiefonds als u studiefinanciering of WTOS ontvangt.

Inkomensgrenzen

Op een speciale pagina vindt u de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen.

Meer informatie

De vergoeding is onder andere bedoeld voor:

 • abonnement tijdschrift of dagblad
 • contributie sport- of andere verenigingen, zwemmen, kosten van bijbehorende sportkleding
 • bezoek theater, bioscoop, concert, museum, dierentuin, attractiepark
 • ouderbijdrage peuterspeelzaal
 • kosten abonnement telefoon en/of internetprovider
 • cursussen, lesgeld muziekschool, zwemlessen en dergelijke
 • schoolactiviteiten
 • contributie bibliotheek