IOAW

De IOAW is een uitkering voor oudere, werkloze inwoner. De uitkering is zolang de werkloosheid duurt en zonodig tot aan het moment dat u AOW-gerechtigd wordt. Er zijn twee situaties waarin u mogelijk recht heeft op IOAW:

  • U bent op of na uw vijftigste werkloos geworden. U kunt IOAW krijgen als u langer dan drie maanden een WW uitkering hebt gehad. 
  • U heeft na uw vijftigste verjaardag een WIA -uitkering gehad, die is gestopt omdat uw arbeidsongeschiktheidspercentage op minder dan 35% is gesteld.

De IOAW kijkt niet naar eigen vermogen. De IOAW kijkt wel naar ander inkomen van u of uw partner. U komt niet in aanmerking voor IOAW als de inkomsten van u en uw partner hoger zijn dan de IOAW-grondslag.

Aanvragen IOAW

Om IOAW aan te vragen, moet u zich eerst inschrijven bij het UWV via www.werk.nl. Hier leest u ook hoe u IOAW kunt aanvragen.
Binnen acht weken nemen wij een beslissing over uw aanvraag. Zorg ervoor dat u alle informatie op tijd inlevert. Zo voorkomt u dat de beslissing langer dan acht weken duurt.
U kunt ook langskomen op het gemeentehuis. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Dan zijn onze specialisten aanwezig. Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631.

Bedragen

De IOAW vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Twee soorten inkomsten zijn van invloed op de hoogte van uw uitkering:

  • Inkomsten uit werk van u of uw partner.
  • Inkomsten in verband met werk (bijvoorbeeld: WW , WAO , VUT , pensioen, studiefinanciering, winst uit onderneming).

Werk zoeken

De IOAW is een werkloosheidsvoorziening. Dat betekent dat u verplicht bent naar werk te blijven zoeken als u IOAW krijgt:

  • U moet ingeschreven staan bij het Werkplein
  • U bent verplicht passend werk te accepteren
  • U moet deelnemen aan een cursus of test waarmee u mogelijk uw kansen op werk vergroot

De verplichtingen gelden ook voor uw eventuele partner.

Tegenprestatie

De gemeente vraagt aan mensen met een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ om iets terug te doen voor zijn of haar uitkering. We noemen dit een tegenprestatie. De tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Bekijk de kenmerken en voorbeelden.