Inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2024

Geldend voor:echtparen/samenwonendenalleenstaande/alleenstaande ouder
 niet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigdniet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigd
Bijzondere Bijstand / Energietoeslag€ 2.090,81€2.202,84€ 1.463,57€ 1.625,36
Bijzondere Bijstand (bewindvoerder,
curator, mentor, PGB beheer)
€ 1.742,34€ 1.835,70€ 1.219,64€ 1.354,47
Sociaal Participatiefonds, Witgoedregeling, Individuele inkomenstoeslag, schoolpakket€ 1.916,57€ 2.019,27€ 1.341,60€ 1.489,92
Collectieve ziektekostenregeling€ 2.265,04€ 2.386,41€ 1.585,53€ 1.760,81

*Het gaat in de tabel om het toetsingsinkomen. Dat is zonder vakantiegeld.

Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.

Vermogensgrens 2024

  • Alleenstaande: € 7.575,00
  • Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 15.150,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee (met uitzondering van Individuele inkomenstoeslag).

Let op: voor het aanvragen van Energietoeslag geldt geen vermogensgrens.