Inkomensgrenzen vanaf juli 2023

Geldend voor:echtparen/samenwonendenalleenstaande/alleenstaande ouder
 niet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigdniet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigd
Bijzondere Bijstand / Energietoeslag€ 1.981,34€2.101,70€ 1.386,95€ 1.547,74
Bijzondere Bijstand (bewindvoerder,
curator, mentor, PGB beheer)
€ 1.651,12€ 1.751,42€ 1.155,79€ 1.289,78
Sociaal Participatiefonds, Witgoedregeling, Individuele inkomenstoeslag, schoolpakket€ 1.816,23€ 1.926,56€ 1.271,37€ 1.418,76
Collectieve ziektekostenregeling€ 2.146,46€ 2.276,85€ 1.502,53€ 1.676,71

*Het gaat in de tabel om het toetsingsinkomen. Dat is zonder vakantiegeld.

Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.

Vermogensgrens 2023

  • Alleenstaande: € 7.605,00
  • Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 15.210,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee (met uitzondering van Individuele inkomenstoeslag).

Let op: voor het aanvragen van Energietoeslag geldt geen vermogensgrens.