Inkomensgrenzen vanaf januari 2023

Geldend voor:echtparen/samenwonendenalleenstaande/alleenstaande ouder
 niet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigdniet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigd
Bijzondere Bijstand / Energietoeslag€ 1947,22€ 2060,21€ 1363,06€ 1516,97
Bijzondere Bijstand (bewindvoerder,
curator, mentor, PGB beheer)
€ 1622,68€ 1716,84€ 1135,88€ 1264,14
Sociaal Participatiefonds, Witgoedregeling, Individuele inkomenstoeslag, schoolpakket€ 1784,95€ 1888,52€ 1249,47€ 1390,55
Collectieve ziektekostenregeling€ 2109,48€ 2231,89€ 1476,64€ 1643,38

*Het gaat in de tabel om het toetsingsinkomen. Dat is zonder vakantiegeld.

Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.

Vermogensgrens 2023

  • Alleenstaande: € 7.605,00
  • Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 15.210,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee (met uitzondering van Individuele inkomenstoeslag).

Let op: voor het aanvragen van Energietoeslag geldt geen vermogensgrens.