Inkomensgrenzen vanaf juli 2022

Geldend voor:echtparen/samenwonendenalleenstaande/alleenstaande ouder
 niet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigdniet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigd
Bijzondere Bijstand / Energietoeslag€ 1794,40€ 1892,81€ 1256,08€ 1397,27
Bijzondere Bijstand (bewindvoerder,
curator, mentor, PGB beheer)
€ 1495,33€ 1577,34€ 1046,73€ 1164,39
Sociaal Participatiefonds, Witgoedregeling, Individuele inkomenstoeslag, schoolpakket€ 1644,86€ 1735,07€ 1151,40€ 1280,83
Collectieve ziektekostenregeling€ 1943,93€ 2050,54€ 1360,75€ 1513,71

*Het gaat in de tabel om het toetsingsinkomen. Dat is zonder vakantiegeld.

Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.

Vermogensgrens 2022

  • Alleenstaande: € 6.505,00
  • Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 13.010,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee (met uitzondering van Individuele inkomenstoeslag).

Let op: Voor het aanvragen van Energietoeslag geldt geen vermogensgrens.