Geheimhouding persoonsgegevens

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Werkwijze

U kunt gemakkelijk en snel online een verzoek indienen voor geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uw verzoek wordt na controle zo spoedig mogelijk verwerkt in de basisregistratie personen. U ontvangt een bevestiging.

Langskomen kan ook. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw legitimatiebewijs mee.

Voorwaarden

De gemeente is verplicht binnen vier weken aan uw verzoek te voldoen.

Meer informatie

De geheimhouding van uw adres geldt niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst.