Overgangsregeling dubbele achternaam kind(eren)

Sinds 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind de achternamen van beide ouders geven. Er mogen niet meer dan 2 namen worden gegeven. De gecombineerde achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het is niet verplicht een gecombineerde achternaam te geven.

Alsnog dubbele achternaam als oudste kind geboren is op of na 1 januari 2016

Is uw kind geboren op of na 1 januari 20216? Dan geldt er een overgangsregeling zodat uw kind alsnog een dubbele achternaam kan krijgen. U kunt dit regelen t/m 31 december 2024.

Voorwaarden

  • Uw oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016.
  • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Beide ouders komen samen langs.
  • De dubbele achternaam geldt voor al uw gezamenlijke kinderen.

Volgorde namen

U kunt zelf de volgorde van de dubbele achternaam kiezen. Tussen de beide delen van de dubbele achternaam wordt geen koppelteken (-) geschreven. Bijvoorbeeld Willems de Vries of de Vries Willems.

Verklaring

Bij de afdeling burgerzaken legt u samen een verklaring af waarvan een akte wordt opgemaakt. U kunt hiervoor online een afspraak maken. Neem een geldig paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsdocument van u en uw partner mee naar deze afspraak. 

Kosten

Voor het gebruik maken van de overgangsregeling betaalt u kosten. Voor uw oudste kind betaalt u € 75,00 en voor elk volgend kind € 50,00.

Nieuw paspoort of ID-kaart

Omdat het paspoort of de identiteitskaart van uw kind niet meer geldig is na de naamswijziging, moet u daarvoor een nieuwe aanvragen. Het verwerken van de naamswijziging kan enkele dagen duren. Houd hier rekening mee als u een afspraak maakt.