Restafval

Restafval is afval dat niet gescheiden ingezameld kan worden en hoort in de grijze container. Restafval gaat de verbrandingsoven in en kan niet verwerkt worden tot nieuwe producten. Gelukkig kan veel van ons afval wel gescheiden worden ingezameld. Voor de restafvalcontainer blijft dan weinig afval over. De grijze container wordt 1 keer in de 4 weken geleegd. Twijfelt u of iets in de grijze container hoort? De online afvalscheidingswijzer helpt u bij het scheiden van afval en geeft u direct advies. Hier lees u ook wanneer uw grijze container geleegd wordt.