Asbest

In huizen die vóór 1994 zijn gebouwd kan asbest voorkomen. Asbest is gevaarlijk. Het kan bij het klussen vrijkomen. Vaak is asbest verwerkt in golfplaten, vloerzeil, plafondplaten, afvoerbuizen en schoorstenen. Voor het verwijderen van asbest dient u een sloopmelding te doen.

Voordat u begint

Voor verwijdering en inlevering van asbest gelden strenge regels. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid. In sommige gevallen mag u de asbest niet zelf verwijderen. Dit mag alleen een gespecialiseerd bedrijf doen. Adressen vindt u op de website van Ascert (Stichting Certificatie Asbest). U kunt ook contact leggen met de gemeente om te bespreken hoe u de werkzaamheden kunt (laten) uitvoeren. Stuur dan een e-mail naar gemeente@stadskanaal.nl.

Minder dan 35 m2 asbest?

Bent u particulier en heeft u ongelijmde vloerbedekking (of -tegels), geschroefde of hecht gebonden vlakke of golfplaten die asbest bevatten? Dan gelden de volgende regels:

  • U maakt op het online omgevingsloket een korte melding dat u gaat slopen en/of asbest wilt verwijderen. U ontvangt meteen een bevestiging.

  • De gemeente geeft u daarna binnen 5 werkdagen schriftelijk toestemming om de asbest te verwijderen.

  • U mag daarna de materialen met asbest zelf verwijderen. Probeer asbestonderdelen intact te laten. Draag beschermende kleding, handschoenen en een mondkapje tijdens het werk.

  • U dient de asbestonderdelen dubbel in te pakken in plastic folie van minimaal 0,2 mm dik. Plak de pakketten goed dicht met sterk tape (geen vuilniszakken of schildersplakband gebruiken). Geef op het pakket duidelijk aan dat het om asbest gaat.

  • U brengt de asbestonderdelen binnen twee weken naar het afvalbrengstation.

  • U stuurt het bewijs van het afvalbrengstation naar de gemeente.

Meer dan 35 m2 asbest?

  • U maakt een uitgebreide melding op het online omgevingsloket over de grote(re) hoeveelheid asbest. Bij deze melding moet u ook een asbestinventarisatierapport indienen. Na de melding ontvangt u van de gemeente bericht.

  • U mag de asbest niet zelf verwijderen. U dient hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Kijk op de website van Ascert voor adressen. U blijft wel eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van het bedrijf dat u inschakelt. U dient ervoor te zorgen dat het bedrijf volgens de regels werkt.