Voor welke kosten kan de gemeente bijzondere bijstand verlenen?

Voor bijvoorbeeld de volgende kosten kan mogelijk bijzondere bijstand worden verleend. Er zijn meer kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Staan de kosten waarvoor u bijstand wilt vragen niet op de lijst? Neem dan eerst contact met ons op of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt.

Voor vergoeding volgens de nummers 1 tot en met 15 komt u alleen in aanmerking als u een aanvullende zorgverzekering hebt en ook tandverzekerd bent. Bent u via de gemeente Stadskanaal collectief voor ziektekosten verzekerd (GarantVerzorgd)? Dan kunt u voor deze nummers de kosten bij Menzis declareren. Bent u niet bij Menzis verzekerd, dan moet u deze kosten eerst bij uw eigen zorgverzekeraar declareren. De genoemde vergoedingen zijn onder aftrek van een eventuele vergoeding die u van uw zorgverzekeraar ontvangt.

 1. Kraamzorg: Volledige vergoeding wettelijke eigen bijdrage kraamzorg.
 2. Bevalling in het ziekenhuis: Volledige vergoeding wettelijke eigen bijdrage gebruik verloskamer.
 3. Lactatiekundige: Vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering.
 4. Pruiken: Vergoeding afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
 5. Eigen bijdrage bij aanschaf hoortoestel: Vergoeding afhankelijk van uw aanvullende verzekering. De vergoeding is alleen mogelijk bij gecontracteerde leveranciers.
 6. Brillen, contactlenzen, monturen: Vergoeding afhankelijk van uw aanvullende verzekering . Een bril (enkelvoudige of varifocus glazen en montuur) of contactlenzen, eens per 2 kalenderjaren.
 7. Orthopedisch schoeisel: Vergoeding afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
 8. Persoonlijke alarmering: Vergoeding abonnement als apparatuur wordt vergoed uit de basisverzekering (bewijsstuk meesturen).
 9. Persoonlijke Gezondheidscheck: Vergoeding van de kosten van aanvullend bloed- en urineonderzoek (checkbox) als onderdeel van de Persoonlijke Gezondheidscheck via Samen Gezond.
 10. Gezondheidscursussen: Vergoeding afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
 11. Voetzorg (Podotherapie, Podologie, Pedicurezorg en steunzolen): Vergoeding afhankelijk van uw aanvullende verzekering . Pedicurezorg alleen bij reuma/diabetes. Een verwijzing door een huisarts/specialist is nodig.
 12. Ziekenvervoer (voor bepaalde patiëntengroepen): Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor ziekenvervoer.
 13. Verzekerden jonger dan 18 jaar, met een GarantTandVerzorgd 3: Orthodontie: De maximale vergoeding bedraagt € 2.000,00 eenmalig voor de duur van de verzekering.
 14. Verzekerden van 18 jaar en ouder, met een Tandverzekering: De vergoeding bedraag voor TV1 € 250,00, TV2 € 500,00 en voor TV3 € 750,00. De vergoeding die u van uw eigen zorgverzekeraar ontvangt wordt hierop in mindering gebracht. De vergoeding geldt niet voor uitwendig bleken, algehele narcose en orthodontie. Bij tandartskosten eerst een offerte overleggen.
 15. Vergoeding van de eigen bijdrage (abonnementstarief) WMO maatwerkvoorzieningen. Tot maximaal € 300,00 per huishouden, per jaar.
 16. Advocaatkosten en griffierechten bij toevoeging: De eigen bijdrage. Benodigde bewijsstukken: nota advocaat, brief van de Raad voor Rechtsbijstand betreffende de toevoeging advocaat, opgave griffiekosten door de rechtbank.
 17. Bewindvoeringskosten: Benodigde bewijsstukken: machtiging, vonnis kantonrechter, nota.
 18. Reiskosten voor:
  - een geneeskundige behandeling in het ziekenhuis als de kosten niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen;
  - bezoek aan gezinslid tot en met de tweede graad die: a. in een AWBZ instelling verblijft (maximaal 2x per week voor 1 persoon, 1x per week voor 2 personen); b. in een penitentiaire inrichting verblijft (maximaal 1x per week voor 1 persoon, 1x per 2 weken voor 2 personen).
  Reiskosten worden niet vergoed als de bestemming minder dan vijf kilometer van het huisadres is verwijderd. De kosten worden berekend op basis van de kortste route volgens de routeplanner van de ANWB. Per kilometer geldt een vergoeding gelijk aan de onbelaste kilometervergoeding Belastingen (in 2022 € 0,19 per kilometer)