Ecologisch bermbeheer

De gemeente is gestart met ecologisch bermbeheer om de biodiversiteit, de verscheidenheid aan planten en van insecten, te vergroten. Zo blijft de natuur beter in evenwicht.

Wat houdt het in?

Ecologisch bermbeheer betekent dat we minder maaien en het maaisel afvoeren. De afgelopen jaren hebben wij testen gedaan door grote stukken gras niet meer elke week te maaien. Wij hebben ze alleen gemaaid in het najaar nadat alle bloemen waren uitgebloeid. Het maaisel voeren wij af nadat we alle zaden eruit hebben geschud.

Kleurrijke en levendige bermen

Ook hebben we op verschillende locaties zaden gestrooid. Hieruit komen bloemen die insecten aantrekken. Binnenkort plaatsen we borden, zodat de plekken herkenbaar zijn. Eentonig gras verandert in meer kleurrijker en levendige bermen. Dit betekent niet dat de bermen nu allemaal een wildernis worden. We maaien de bermen nog één tot twee keer per jaar maaien voor het bevorderen van een bloemrijke vegetatie.  

Wat doen we aan biodiversiteit?

Wat is biodiversiteit? ‘Bio’ betekent leven en ‘diversiteit’ betekent verschillend. Het is dus een verzamelnaam voor alle verschillende soorten planten en dieren. Door biodiversiteit blijft de natuur in evenwicht. Hoe groter de diversiteit, hoe beter we bijvoorbeeld de eikenprocessierups op een betere natuurlijke wijze bestrijden. Ook hopen we het aantal vlinders te vergroten.

Wat kunt u zelf doen?

Van inwoners ontvangen we positieve reacties. Er zijn zelfs inwoners die een stuk grond bij hun huis hebben omgevormd tot een veldje met bloemen. Wilt u zelf ook aan de slag om de biodiversiteit in uw buurt te vergroten? Volg dan deze tips:

1. Kies een stukje grond in uw tuin dat (een deel van de dag) in de zon staat.
2. Ga met een verticuteermachine of hark over de bodem om de grond los te maken.
3. Verschraal de grond met geel zand. Hierdoor kunnen zaden voldoende zuurstof en vocht opnemen.
4. Zaai uw bloemzaden.

Is het stukje grond van de gemeente? Vraag via Fixi of de locatie geschikt is. Zo ja, zet het stukje af met bijvoorbeeld een lint. Zo voorkomt u dat wij het maaien.