Omgevingsvisie

Iedere gemeente moet onder de Omgevingswet één omgevingsvisie maken waarin ze rekening houdt met de verschillende belangen in een gebied. De omgevingsvisie beschrijft hoe de gemeente Stadskanaal, de dorpen, de natuur, de voorzieningen zich de komende jaren gaan ontwikkelen. De gebruiker van de leefomgeving staat centraal bij het maken van de omgevingsvisie. Daarom willen wij het graag samen met onze inwoners doen. Er zijn veel ontwikkelingen de komende jaren bijvoorbeeld op het gebied van wonen en klimaat.

 

Planning

Het is de bedoeling dat er na de zomer 2023 een ontwerpvisie ligt die we met u bespreken.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Omgevingsvisie door te bellen naar 0599 - 631 631.