Omgevingsvisie

Iedere gemeente moet onder de Omgevingswet één omgevingsvisie maken waarin ze rekening houdt met de verschillende belangen in een gebied. De omgevingsvisie beschrijft hoe de gemeente Stadskanaal, de dorpen, de natuur, de voorzieningen zich de komende jaren gaan ontwikkelen. De gebruiker van de leefomgeving staat centraal bij het maken van de omgevingsvisie. Daarom willen wij het graag samen met onze inwoners doen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan en gaan we doen?

In februari zijn er door middel van een vragenlijst ideeën en behoeften opgehaald van inwoners en bezoekers van onze gemeente. Dit heeft bijna 1000 reacties opgeleverd. Belangrijke thema’s in de vragenlijst:

  • Leefbaarheid
  • Gezondheid en milieu
  • Wonen
  • Ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving
  • Bereikbaarheid en mobiliteit
  • Duurzaamheid en klimaat
  • Economie, bedrijven en landbouw
  • Toerisme, recreatie en cultuur

Ook hebben we onze jeugd betrokken door het geven van gastlessen op twee basisscholen. De leerlingen hebben actief meegedacht. Dat vinden we belangrijk want de visie is bepalend hoe hun leefomgeving eruit gaat zien.

We zitten nu in de fase dat we deze ideeën en behoeften, en ook dilemma’s in kaart brengen samen met bestaand beleid. Dit bespreken we in werkateliers met belanghebbenden, zoals wijk- en dorpsraden, woningbouwcorporaties, Welstad en raadsleden.

Planning

Het is de bedoeling dat er in het najaar 2023 een ontwerpvisie ligt die we met u bespreken tijdens inloopbijenkomsten..

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Omgevingsvisie door te bellen naar 0599 - 631 631..