Stadskanaal: een gemeente voor iedereen

We willen dat in Stadskanaal iedereen zich welkom voelt en gebruik kan maken van alles dat onze gemeente te bieden heeft. Daarom werken we er actief aan om van Stadskanaal een toegankelijke en inclusieve plek te maken.

Waarom zijn toegankelijkheid en inclusie zo belangrijk?

Nederland heeft een afspraak van de Verenigde Naties ondertekent over de rechten van personen met een handicap. Het belangrijkste onderdeel van de afspraak is dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deelnemen. Die afspraak willen we in Stadskanaal natuurlijk ook na komen. Maar inclusie is meer. Het maakt niet uit welke kleur, beperking of seksuele geaardheid iemand heeft. We willen dat iedereen mee kan doen in Stadskanaal.  

Onze plannen

Om aan de slag te gaan met inclusie in onze gemeente, hebben wij een zogenaamde actieagenda lokale inclusie opgesteld. Daarin vindt u alle plannen die we de komende jaren willen uitvoeren. Zo werken er bijvoorbeeld aan dat mensen met een beperking veilig van A naar B kunnen. Maar ook dat de brieven en de website van de gemeente goed te begrijpen zijn.

Het Kernteam

Om verder stappen te kunnen zetten, sluiten we de handen ineen met actief betrokken inwoners. Daarom stellen wij u graag voor aan het kernteam lokale inclusie: een groep mensen die zich actief inzet voor inclusie en toegankelijkheid in onze gemeente. Samen met wethouder Jur Mellies zullen zij de komende jaren werken aan een Stadskanaal waar iedereen zich thuis kan voelen.  Ze zullen bijvoorbeeld advies geven aan voorstellen en besluiten van de gemeente. Ook zullen ze het aanspreekpunt zijn voor inwoners met ideeën.

Wilt u meedoen?

Met de huidige leden van het kernteam wordt nu een start gemaakt, maar er is nog plek voor nieuwe leden. Wilt u meewerken aan een welkom Stadskanaal voor iedereen, dan horen we graag van u. U kunt contact opnemen met onze medewerker de heer J.F. Aukema op maandag t/m vrijdagochtend via 0599-631631of op de mail naar gemeente@stadskanaal.nl.

 

Even voorstellen


Miriam Kuppers

Ik ben Miriam Kuppers en ik woon in Blijham. Samen met mijn dieren geniet ik van de uitgestrektheid van het Groningse landschap. Mijn achtergrond ligt in de gezondheidszorg, waar ik altijd als verpleegkundige heb gewerkt. Hierdoor ben ik breed georiënteerd en heb ik met veel verschillende mensen te maken gehad. Zelf ben ik onderdeel van de LHBTI-gemeenschap.

Met volle overgave zet ik me in voor diversiteit en inclusie als voorzitter van LHBTI Veenkoloniën en Westerwolde. Maar wat mij betreft trek ik het breder: niet alleen voor de LHBTI-gemeenschap, maar voor iedereen. Mijn motto is simpel maar krachtig: "Zoek niet naar verschillen, maar naar overeenkomsten. Dat verbindt mensen." Ik geloof dat respect voor andermans keuzes de basis vormt voor diversiteit en inclusiviteit. Daarom ben ik van mening dat de regenboogvlag symbool moet staan voor iedereen die risico loopt op discriminatie, ongeacht hun afkomst, religie of geaardheid.

Met humor en een gemeenschapsgevoel benadruk ik het belang van het zoeken naar overeenkomsten en het relativeren van verschillen. Ik zet me in om bij te dragen aan een meer inclusieve en respectvolle samenleving. Dat is ook wat ik wil bereiken voor Stadskanaal: dat iedereen kan meedoen.


Tjidde Bos

Ik ben Tjidde Bos, 57 jaar oud, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik werk als sociaal consulent bij de gemeente Groningen en ben lid van de Taskforce Arbeid, een organisatie die zich inzet voor een betere positie van mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt. Als iemand met een visuele beperking zet ik me actief in om de maatschappij toegankelijker te maken. Vorig jaar boekten we met de Taskforce op landelijk niveau aanzienlijke vooruitgang, zoals gesprekken in de Tweede Kamer en een ontmoeting met minister president Mark Rutte.

Nu wil ik deze inspanningen ook op gemeentelijk niveau voortzetten. Daarom zocht ik contact met wethouder Jur Mellies van gemeente Stadskanaal en deelde mijn ervaringen. In onze gemeente ontbreken looplijnen voor mensen met een visuele beperking en zijn er veel obstakels zoals paaltjes en stenen. Ik geloof dat positieve verandering mogelijk is, dus werd ik lid van het Kernteam Inclusie. Zo ben ik actief betrokken bij beslissingen die impact hebben op de gemeenschap.

Kortom, mijn deelname aan het Kernteam Inclusie is voordelig voor zowel de gemeente Stadskanaal als voor mezelf, omdat het me de kans geeft om een positieve bijdrage te leveren aan een meer inclusieve samenleving.


Wim van der Zouw

Ik ben Wim van der Zouw, 69 jaar oud en lid van de participatieraad van de gemeente Stadskanaal. Op deze manier ben ik betrokken geraakt bij het onderwerp ‘lokale inclusie’. Als vader van twee kinderen met autisme en een dochter die transgender is, heb ik gezien wat er gebeurd als je afwijkt van de norm: je kunt niet overal aan meedoen en wordt uitgesloten. Wat ik belangrijk vind is dat iedere inwoner van onze gemeente gebruik kan maken van elk aanbod en kan deelnemen aan alle activiteiten. Er moeten geen drempels zijn. Ik sta voor gelijke kansen en vind dat niemand moet worden buitengesloten of achtergesteld.

Participeren is deelnemen en inclusie is meedoen, dus daar streef ik naar.

Als vertegenwoordiger van het Kernteam Inclusie sta ik open voor signalen uit de samenleving en geef ik de gemeente advies over het beleid. Door samen te werken met de wethouder en andere vertegenwoordigers, kunnen we plannen maken die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. Samen zorgen we voor een inclusief en toegankelijk Stadskanaal!