Stadskanaal: een gemeente voor iedereen

We willen dat in Stadskanaal iedereen zich welkom voelt en gebruik kan maken van alles dat onze gemeente te bieden heeft. Daarom werken we er actief aan om van Stadskanaal een toegankelijke en inclusieve plek te maken.

Waarom zijn toegankelijkheid en inclusie zo belangrijk?

Nederland heeft een afspraak van de Verenigde Naties ondertekend over de rechten van personen met een handicap. Het belangrijkste onderdeel van de afspraak is dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deelnemen. Die afspraak willen we in Stadskanaal natuurlijk ook na komen. Maar inclusie is meer. Het maakt niet uit welke kleur, beperking of seksuele geaardheid iemand heeft. We willen dat iedereen mee kan doen in Stadskanaal.  

Onze plannen

Om aan de slag te gaan met inclusie in onze gemeente, hebben wij een zogenaamde actieagenda lokale inclusie opgesteld. Daarin vindt u alle plannen die we de komende jaren willen uitvoeren. Zo werken we er bijvoorbeeld aan dat mensen met een beperking veilig van A naar B kunnen. Maar ook dat de brieven en de website van de gemeente goed te begrijpen zijn.

Het Kernteam

Om verder stappen te kunnen zetten, sluiten we de handen ineen met actief betrokken inwoners. Daarom stellen wij u graag voor aan het kernteam lokale inclusie: een groep mensen die zich actief inzet voor inclusie en toegankelijkheid in onze gemeente. Samen met wethouder Jur Mellies zullen zij de komende jaren werken aan een Stadskanaal waar iedereen zich thuis kan voelen.  Ze zullen bijvoorbeeld advies geven aan voorstellen en besluiten van de gemeente. Ook zullen ze het aanspreekpunt zijn voor inwoners met ideeën.

 

Even voorstellen


Miriam Kuppers

Ik ben Miriam Kuppers en ik woon in Blijham. Samen met mijn dieren geniet ik van de uitgestrektheid van het Groningse landschap. Mijn achtergrond ligt in de gezondheidszorg, waar ik altijd als verpleegkundige heb gewerkt. Hierdoor ben ik breed georiënteerd en heb ik met veel verschillende mensen te maken gehad. Zelf ben ik onderdeel van de LHBTI-gemeenschap.

Met volle overgave zet ik me in voor diversiteit en inclusie als voorzitter van LHBTI Veenkoloniën en Westerwolde. Maar wat mij betreft trek ik het breder: niet alleen voor de LHBTI-gemeenschap, maar voor iedereen. Mijn motto is simpel maar krachtig: "Zoek niet naar verschillen, maar naar overeenkomsten. Dat verbindt mensen." Ik geloof dat respect voor andermans keuzes de basis vormt voor diversiteit en inclusiviteit. Daarom ben ik van mening dat de regenboogvlag symbool moet staan voor iedereen die risico loopt op discriminatie, ongeacht hun afkomst, religie of geaardheid.

Met humor en een gemeenschapsgevoel benadruk ik het belang van het zoeken naar overeenkomsten en het relativeren van verschillen. Ik zet me in om bij te dragen aan een meer inclusieve en respectvolle samenleving. Dat is ook wat ik wil bereiken voor Stadskanaal: dat iedereen kan meedoen.


Tjidde Bos

Ik ben Tjidde Bos, 57 jaar oud, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik werk als sociaal consulent bij de gemeente Groningen en ben lid van de Taskforce Arbeid, een organisatie die zich inzet voor een betere positie van mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt. Als iemand met een visuele beperking zet ik me actief in om de maatschappij toegankelijker te maken. Vorig jaar boekten we met de Taskforce op landelijk niveau aanzienlijke vooruitgang, zoals gesprekken in de Tweede Kamer en een ontmoeting met minister president Mark Rutte.

Nu wil ik deze inspanningen ook op gemeentelijk niveau voortzetten. Daarom zocht ik contact met wethouder Jur Mellies van gemeente Stadskanaal en deelde mijn ervaringen. In onze gemeente ontbreken looplijnen voor mensen met een visuele beperking en zijn er veel obstakels zoals paaltjes en stenen. Ik geloof dat positieve verandering mogelijk is, dus werd ik lid van het Kernteam Inclusie. Zo ben ik actief betrokken bij beslissingen die impact hebben op de gemeenschap.

Kortom, mijn deelname aan het Kernteam Inclusie is voordelig voor zowel de gemeente Stadskanaal als voor mezelf, omdat het me de kans geeft om een positieve bijdrage te leveren aan een meer inclusieve samenleving.


Ria Lubben

Ik ben Ria Lubben, 64 jaar en woon in Stadskanaal. Eigenlijk ben ik altijd al maatschappelijk betrokken geweest. Ik zet me graag in om Groningen en de Veenkoloniën te promoten. Dit doe ik onder andere door wekelijks artikelen te schrijven voor weekblad Kanaalstreek over de meest uiteenlopende boeiende mensen en onderwerpen. Regelmatig word ik nog verrast door wat ik tegenkom, zowel positief als negatief. Dit verandert soms mijn inzicht en mijn mening.  

Voor een krantenartikel ben ik eens met een kennis die in een rolstoel zit, de route van haar huis naar het centrum gegaan. We hebben gekeken wat voor obstakels ze tegenkomt. Dat alles hebben we persoonlijk doorgegeven aan wethouder Mellies. Ik kijk graag naar de positieve kant van dingen: er is al heel veel goed, maar er zijn verbeterpunten. Soms kunnen dingen vrij simpel opgelost worden door mensen erop te wijzen. Verder ben ik politiek betrokken. Zo kom je ook met veel verschillende mensen in gesprek. Op die manier hoorde ik over het kernteam lokale inclusie. Ik zie uit naar een vruchtbare en prettige samenwerking!


Jan Hooiveld

Mijn naam is Jan Hooiveld. In mijn jeugd heb ik in Stadskanaal gewoond en ben op 14-jarige leeftijd verhuisd naar Almelo. Sinds tien jaar ben ik vanwege de liefde weer terug in Stadskanaal. Begin dit jaar ben ik met vroegpensioen gegaan na een gevarieerde loopbaan. Ik heb tien jaar in het politievak gewerkt, 27 jaar als financieel adviseur en 12 jaar als veiligheidskundige. In mijn functie van veiligheidskundige lag de uitdaging er niet alleen in om medewerkers erop te wijzen dat ze een taak anders, veiliger moesten doen, nee ik wilde met hen in discussie gaan waarom ze die taak op de door hen uitgevoerde wijze deden. Door deze discussie hoopte ik te bereiken dat ze er zelf over na gingen denken en ze zo te stimuleren om tot verandering te komen.

Naast mijn werk heb ik ook veel politieke ervaring opgedaan. Zo heb ik in Almelo tien jaar in de gemeenteraad gezeten. Nu ik in Stadskanaal woon, zou ik mijn betrokkenheid bij de lokale gemeenschap graag voortzetten. Om meer verbonden te raken met de Knoalster gemeenschap, ben ik o.a. bestuurslid/vrijwilliger geworden bij het museumschip de Jatrie en de snikke Dieverdoatsie en sinds kort maak ik ook deel uit van het Kernteam Lokale Inclusie.

Als lid van het Kernteam Lokale Inclusie is mijn eerste doel om meer inzicht te krijgen in de uitdagingen waar onze gemeente voor staat. Met dit inzicht hoop ik dat we als kernteam adviezen kunnen formuleren voor de gemeenteraad over onderwerpen die extra aandacht verdienen.


Berty Oostendorp

Mijn naam is Berty Oostendorp. Ik ben 72 jaar en kom oorspronkelijk uit Nijmegen, maar woon al ruim 35 jaar in Stadskanaal. Vanuit mijn werk als verpleegkundige in verschillende Asielzoekerscentra heb ik me jaren ingezet voor een groep mensen die te maken heeft (gehad) met ongelijkheid. Na mijn pensioen zette ik dit door in de vorm van vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp Nederland en het geven van taalles aan asielzoekers. Ik ben graag maatschappelijk betrokken bij mijn omgeving. Daarom was ik ook enige jaren lid van de WMO-raad. Tijdens mijn werkzame jaren als verpleegkundige heb ik een opleiding PR en Voorlichting gevolgd en met een diploma afgesloten.

Mijn interesse was meteen gewekt na een oproep van de gemeente Stadskanaal in de Kanaalstreek waarin betrokken inwoners werd gevraagd zich aan te sluiten bij het kernteam lokale inclusie.

Als lid van het kernteam wil ik me vooral richten op digitale toegankelijkheid. Er is de afgelopen jaren zoveel veranderd op dat gebied. Dat is niet voor iedereen goed bij te houden, waardoor niet iedereen meer goed mee kan doen. Maar ook brieven van de gemeente aan de inwoners van Stadskanaal moeten begrijpelijk zijn voor iedereen. Want een toegankelijk Stadskanaal geeft alle inwoners het gevoel erbij te horen.


Ina Post-Kruize

Ik ben Ina Post-Kruize, getrouwd en woon al heel mijn leven in Stadskanaal. Ik ben altijd een betrokken inwoner geweest, vooral in de sport. Voor mij staat gelijke kansen voor iedereen centraal, want ook in de wereld van sport geldt: iedereen moet kunnen meedoen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de Nelli Cooman Games. Hieraan kunnen ook mensen met een beperking meedoen. Zelf zet ik me in voor het toegankelijk maken van sportclubs voor mensen in een rolstoel. Op de lokale tennisclub heb ik meegewerkt aan het plaatsen van een invalidetoilet. En omdat de club zo goed toegankelijk is, werd het met de afgelopen verkiezingen omgetoverd tot stemlocatie. Zo hebben we eraan bijgedragen dat iedereen, ook rolstoelgebruikers, moeiteloos kon stemmen. Op dit moment ben ik lid van de Participatieraad. Zo ben ik betrokken geraakt bij het onderwerp 'lokale inclusie'

Als vertegenwoordiger van het Kernteam Inclusie sta ik open voor signalen uit de samenleving en geef ik de gemeente advies over het beleid. Door samen te werken met de wethouder en andere vertegenwoordigers, kunnen we plannen maken die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. Samen zorgen we voor een inclusief en toegankelijk Stadskanaal!