Subsidie

De gemeente verstrekt jaarlijkse of eenmalige subsidies voor openbare activiteiten, werkzaamheden en inzet die passen binnen het beleid van de gemeente.

Jaarlijkse subsidie

Voor activiteiten, werkzaamheden of inzet die een bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente en die zonder gemeentelijke steun niet tot stand kunnen komen, kan een jaarlijkse subsidie worden aangevraagd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de daarvoor gestelde voorwaarden. U vraagt een jaarlijkse subsidie elk jaar opnieuw aan door hiervoor het aanvraagformulier volledig in te vullen. Houd er rekening mee dat u de aanvraag tijdig indient. Vóór 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de subsidie bedoeld is, moet de aanvraag zijn ingediend.

Eenmalige subsidie

Ook voor eenmalige activiteiten en evenementen of kortdurende projecten die een bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente en die zonder gemeentelijke steun niet tot stand kunnen komen, kan een subsidie worden aangevraagd. U vraagt een eenmalige subsidie aan door hiervoor het aanvraagformulier volledig in te vullen. Houd er rekening mee dat u de aanvraag tijdig indient. Uw aanvraag moet minimaal 12 weken voordat u wilt beginnen met de te subsidiëren activiteiten zijn ingediend.

Subsidieverordening

Kijk voor meer informatie en voorwaarden in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018.

Hoe vraagt u aan?

Download het Aanvraagformulier subsidie. Stuur het ingevulde formulier op naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt het formulier ook per e-mail naar ons sturen: gemeente@stadskanaal.nl.

U kunt ook bij ons in het gemeentehuis langskomen om de aanvraag te doen. Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631. Neem het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen alvast mee.