Wegwerkzaamheden en stremmingen

Wilt u weten waar in onze gemeente wegen zijn afgesloten in verband met wegonderhoud en evenementen? Deze website biedt actuele informatie, ook omleidingsroutes.

Wegonderhoud

De gemeente houdt de wegen nauwlettend in de gaten door iedere twee jaar alle wegen te inspecteren. Tijdens de weginspectie wordt duidelijk welke wegen aan onderhoud toe zijn. Ook het jaarlijkse budget voor wegonderhoud speelt hierbij een rol.

Wanneer vinden werkzaamheden plaats?

Herstraatwerkzaamheden vinden plaats tussen mei en december. Het aanbrengen van slijtlagen aan het asfalt gebeurt uiterlijk in juli. Het aanbrengen van deklagen aan het asfalt gebeurt uiterlijk in oktober. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden omwonenden geïnformeerd via een brief, de gemeentelijke nieuwspagina in de Kanaalstreek en/of deze website.