Zonne-energie

De gemeente Stadskanaal wil in 2050 een 100% energieneutrale gemeente te zijn. Zonne-energie is een kansrijk middel om dat doel te bereiken.

Zonnepanelen

Heeft u een eigen woning? Dan kunt u zonnepanelen op uw dak leggen. U kunt online uitrekenen hoeveel panelen er op uw dak passen en wat de verwachte opbrengst is. Gebruik daarvoor de gratis Zonnekaart Stadskanaal - Bereken zonne-energieopbrengst.

Zonneparken

In de gemeente hebben wij in het verleden meegewerkt aan grootschalige zonneparken in het buitengebied. In totaal wil de gemeente 600 megawatt aan zonnepanelen gebruiken om duurzame energie op te wekken. Op dit moment zijn er vergunningen verleend voor ongeveer 320 megawatt. De eerste zonneparken zijn er al.

Voor nieuwe zonneparken kunnen wij alleen medewerking verlenen aan projecten die binnen het stedelijk gebied liggen of maximaal 1 hectare groot zijn. Dit komt door nieuwe regels van de provincie Groningen.

Bij het realiseren van zonneparken vinden wij het belangrijk dat inwoners kunnen profiteren. Daarom wordt onze visie op zonne-energie aangepast. We verwachten dat dit in de eerste helft van 2024 klaar is. Heeft u een plan voor een zonnepark? Neem dan contact met ons op.