Verkeersveiligheid

Samen veilig de weg op. Dat is iets waar we samen verantwoordelijk voor zijn.Veilig deelnemen aan het verkeer gaat vaak goed, maar er zijn weggebruikers die zich niet aan de regels houden. De politie is verantwoordelijk voor de handhaving van de verkeersregels, de gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud aan de wegen en het plaatsen van borden, belijning en het nemen van snelheidsbeperkende maatregelen.

 

Parkeren

Fout parkeren is het parkeren waarmee iemand andere weggebruikers hindert. Denk hierbij aan parkeren op de stoep of voor een uitrit. Het is niet alleen vervelend, het kan ook gevaarlijke situaties opleveren voor bijvoorbeeld spelende kinderen.

Zijn de parkeerplaatsen in uw straat of wijk vol? Dan is het toegestaan om op de weg te parkeren volgens de wettelijke voorschriften. Hou wel altijd rekening met de geldende verkeersregels. Met uw parkeergedrag mag u anderen niet hinderen.

Ziet u iemand die vaker verkeerd parkeert? Ga dan met de medebewoners van uw straat in overleg over hoe zij het parkeergedrag ervaren. Vervolgens kunt u samen met uw buren de medebewoners van de straat aanspreken op het foute parkeergedrag. Heel vaak gebeurt dit fout parkeren onbewust en realiseren mensen zich niet dat anderen daar last van kunnen hebben. Een andere optie is om de wijkraad om hulp te vragen bij het aanspreken van medebewoners op hun gedrag. Ook kan de wijkagent daarbij ondersteunen.

 

Hardrijders en sluipverkeer

Hard rijden is een probleem dat overal voorkomt. Uit onderzoek blijkt dat hardrijders vaak mensen zijn die de buurt goed kennen of er zelfs wonen. Op zeker 60% van de wegen in onze gemeente wordt te hard gereden. Dit gaat vaak onbewust. Handhaving op snelheid ligt bij de politie. Uiteraard zijn wij in de gemeente verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en dit nemen we serieus. Het is onmogelijk om overal maatregelen te treffen. Nieuwe maatregelen tegen hard rijden combineren we zoveel mogelijk met het groot onderhoud aan wegen.

Sluipverkeer kan vervelend zijn, maar er is weinig aan te doen. De gemeente kan automobilisten niet verplichten of verbieden via bepaalde routes te rijden. Automobilisten volgen de aanwijzingen op navigatiesystemen, de omleidingsborden óf zijn bekend met de lokale situatie en kiezen zo hun eigen route.

Verkeersspiegels

De gemeente kiest ervoor geen verkeersspiegels te plaatsen omdat deze vaak een ongewenst effect hebben op de verkeersveiligheid. Naderend verkeer is namelijk slechts vanuit een bepaalde hoek zichtbaar. Weggebruikers vertrouwen teveel op de spiegels en letten daardoor niet of minder op de omgeving. Het verkeer dat je ziet aankomen in de spiegels is kleiner dan in werkelijkheid. Door deze factoren zijn de kansen op een botsing groter. Door geen spiegels te plaatsen, wordt verkeer gedwongen om af te remmen en extra goed uit te kijken. Dat is veiliger voor iedereen.

 

Veiligheid verkeer verbeteren

De gemeente werkt samen met andere gemeenten en de provincie die ook wegen beheren aan het verbeteren van de veiligheid in het verkeer. Dit doen we door met voorlichtingscampagnes, projecten, educatie en voorlichting inwoners bewuster te maken van hun gedrag in het verkeer. Via de website www.verkeerswijzergroningen.nl stimuleren we verkeersveilig gedrag.