Aanstelling beroepsmatige verkeersregelaar

Bent u werkzaam bij een bedrijf waarbij u in het kader van uw beroep verkeersregelende taken binnen de gemeente Stadskanaal uitvoert? Dan moet de burgemeester u hiervoor aanstellen.

Om een aanstelling tot beroepsmatige verkeersregelaar te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft het examen van de opleiding tot verkeersregelaar gehaald.

Voert u de verkeersregelende taken regio-overschrijdend uit? Dan doet u de aanvraag bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier beroepsmatige verkeersregelaar in en stuur het op naar de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Voeg de volgende bijlagen toe:

  • Getuigschrift van de opleiding tot verkeersregelaar van maximaal zes maanden oud.
  • Schriftelijke verklaring van uw werkgever, waarin staat dat deze u wil inzetten als verkeersregelaar
  • Verklaring omtrent het gedrag
  • Pasfoto

U kunt ook in het gemeentehuis langskomen om uw aanvraag te doen. Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631. Het is dan handig om het aanvraagformulier beroepsmatige verkeersregelaar en de gevraagde bijlagen alvast mee te nemen. 

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag tot aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar zijn € 22,80 (2022).

Meer weten

Meer informatie over verkeersregelaars vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.