Openbaar groen

Onze gemeente is een groene gemeente, dit komt omdat er per inwoner meer vierkante meter groen is dan in vergelijkbare gemeentes. Op deze pagina leest u hoe de gemeente Stadskanaal omgaat het onderhouden van het groen. Bijvoorbeeld het maaien, onkruid, bomen en grasvelden. Onze buitendienstmedewerkers zetten zich 100% in om het groen zo goed mogelijk te onderhouden. Dat gebeurt op het kwaliteitsniveau waarvoor ze opdracht hebben gekregen. Bent u niet tevreden over het groenonderhoud? Geef het dan aan ons door.

 

De groene buitenruimte

Groen is een belangrijk onderdeel voor een prettige, gezonde en duurzame leefomgeving, daarnaast biedt het kans voor klimaatsverandering en verschillende soorten bloemen, planten en dieren. Door de groene buitenruimte in te richten en te beheren aan de hand van de opgestelde bouwstenen krijgt het groen een functie en waarde.

De groene buitenruimte binnen de gemeente is slim aangelegd en beheerd. Er wordt gekeken naar de functie en de gewenste kwaliteit van het groen. Op basis hiervan wordt het groen aangelegd en wordt besloten hoe het groen beheerd wordt. In deze storymaps [link naar storymaps] vindt u de groene buitenruimte van onze gemeente, maakt u kennis met karakteristiek groen binnen de gemeente, kunt u informatie vinden over de onderhoud van het groen en leert u over de verschillende soorten groen in de gemeente Stadskanaal. Door middel van plaatjes, filmpjes en tekst kunt u de groene buitenruimte ontdekken.

 

Groen is belangrijk

  • Groen bepaalt hoe we onze omgeving beleven. En geeft ruimte voor wandelen, spelen, sporten en elkaar ontmoeten.
  • Groen geeft dorpen en landschap structuur en een eigen identiteit. 
  • Groen geeft zuurstof en is belangrijk als het gaat om klimaatverandering. Bij droogte houdt het water langer vast en bij een hoosbui neemt het water op.
  • Groen zuivert de lucht en zorgt voor schaduw en verkoeling.
  • Groen is belangrijk voor dieren als broedplaats, schuilplaats of voor voedsel. Het is niet overal hetzelfde. En dat is goed voor het aantal plant- en diersoorten.

De gemeente kent een groot groennetwerk. Dit netwerk is van toegevoegde waarde om het streven naar meer duurzame natuurlijke ontwikkelingen robuust te maken. Ditzelfde netwerk biedt ruimte aan insecten, vogels, kleine zoogdieren en verschillende kleurrijke bloemen en planten. Binnen de gemeente en dus het groennetwerk zijn er veel verschillende soorten groen, zoals hiernaast in de tabel te zien is. In dit hoofdstuk worden deze groensoorten verder uitgelegd.

 

Onderhoud

Om het groene netwerk van de gemeente zo goed mogelijk te kunnen onderhouden wordt gebruik gemaakt van de CROW-beeldkwaliteitcatalogus. Met dit systeem kan de uitstraling van het groen worden gemeten. Op basis van dit systeem wordt het groen gekoppeld aan de letters A (accentbeheer), B (basisbeheer), C (bescheidenbeheer) en met behulp van deze letters weet de gemeente waar veel onderhoud nodig is en waar minder veel onderhoud nodig is. Voor de centrumgebieden, Stadskanaal en Musselkanaal, wordt 60% van het onderhoud uitgevoerd op niveau A en 40% op niveau B. In de woonwijken en buitengebieden wordt 60% van het onderhoud uitgevoerd op niveau B en 40 & op niveau C. 

Accentbeheer (A)

 Voor het gemeentelijke groen wordt een kwaliteitsniveau gehanteerd die hoger ligt dan het huidige niveau. Het resultaat hiervan is een meer verzorgd beeld en er zal gemiddeld vaker onderhoud plaatsvinden. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om een deel van het groen te vernieuwen. Als het groen versleten is, is extra onderhoud namelijk onvoldoende om het geweest beeld te realiseren. De groene bouwstenen die hierbij aansluiten zijn: identiteit, leefbaarheid en recreatie.

Basisbeheer (B) 

Voor het gemeentelijke groen wordt een basis kwaliteitsniveau gehanteerd. Dit geeft een redelijk verzorgd beeld en het behouden van het groen wordt gegarandeerd, dit is ook nog eens duurzaam. De groene bouwstenen die hierbij aansluiten zijn: identiteit, leefbaarheid, klimaat en natuur.

Bescheiden beheer (C) 

Voor het gemeentelijke groen wordt een kwaliteitsniveau gehanteerd die lager ligt dan het basisbeheer. Het uiterlijk van het groen is minder en kan dalen tot een niveau waarin het de vraag is of het duurzaam is om het groen te behouden of dat het groen beter verwijderd kan worden. Door weinig tot geen beheer van dit groen zal het onkruid sterk toenemen en kan de beplanting afsterven door gebrek aan licht en voedingsstoffen. De groene bouwstenen die hierbij aansluiten zijn: natuur, klimaat en leefbaarheid.

Natuurlijk beheer 

Natuurlijk beheer wordt toegepast in natuurgebieden en de gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland. Deze gebieden zijn veelal in beheer van het Staatsbosbeheer of van Natuurmonumenten en worden gevoed door eigen beleid. Ook de grotere groengebieden kunnen hier onder vallen. Dat betreft dan vooral de groene bouwstenen: natuur en klimaat. 

 

Ecologisch bermbeheer

De gemeente is gestart met ecologisch bermbeheer om de biodiversiteit, de verscheidenheid aan planten en van insecten, te vergroten. Zo blijft de natuur beter in evenwicht.

Wat houdt het in?

Ecologisch bermbeheer betekent dat we minder maaien en het maaisel afvoeren. De afgelopen jaren hebben wij testen gedaan door grote stukken gras niet meer elke week te maaien. Wij hebben ze alleen gemaaid in het najaar nadat alle bloemen waren uitgebloeid. Het maaisel voeren wij af nadat we alle zaden eruit hebben geschud.

Kleurrijke en levendige bermen

Ook hebben we op verschillende locaties zaden gestrooid. Hieruit komen bloemen die insecten aantrekken. Binnenkort plaatsen we borden, zodat de plekken herkenbaar zijn. Eentonig gras verandert in meer kleurrijker en levendige bermen. Dit betekent niet dat de bermen nu allemaal een wildernis worden. We maaien de bermen nog één tot twee keer per jaar maaien voor het bevorderen van een bloemrijke vegetatie.  

Wat doen we aan biodiversiteit?

Wat is biodiversiteit? ‘Bio’ betekent leven en ‘diversiteit’ betekent verschillend. Het is dus een verzamelnaam voor alle verschillende soorten planten en dieren. Door biodiversiteit blijft de natuur in evenwicht. Hoe groter de diversiteit, hoe beter we bijvoorbeeld de eikenprocessierups op een betere natuurlijke wijze bestrijden. Ook hopen we het aantal vlinders te vergroten.

Wat kunt u zelf doen?

Van inwoners ontvangen we positieve reacties. Er zijn zelfs inwoners die een stuk grond bij hun huis hebben omgevormd tot een veldje met bloemen. Wilt u zelf ook aan de slag om de biodiversiteit in uw buurt te vergroten? Volg dan deze tips:

1. Kies een stukje grond in uw tuin dat (een deel van de dag) in de zon staat.
2. Ga met een verticuteermachine of hark over de bodem om de grond los te maken.
3. Verschraal de grond met geel zand. Hierdoor kunnen zaden voldoende zuurstof en vocht opnemen.
4. Zaai uw bloemzaden.

Is het stukje grond van de gemeente? Vraag via Fixi of de locatie geschikt is. Zo ja, zet het stukje af met bijvoorbeeld een lint. Zo voorkomt u dat wij het maaien.