Zorgmelding geestelijke gezondheid

U maakt zich ernstige zorgen over iemand met psychische stoornis. Denkt u dat (verplichte) zorg noodzakelijk is omdat hij/zij een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving? Dan kunt u een melding doen om deze persoon te helpen. De rechter kan dan een zorgmachtiging afgeven, waarmee ook in de thuissituatie verplichte zorg opgelegd kan worden. Dit gebeurt alleen als vrijwillige zorg niet mogelijk is en er geen alternatief is.

Hoe doet u een melding?

Door te mailen naar gemeente@stadskanaal.nl of te bellen naar 0599-631631. Deze gegevens hebben wij nodig:  
•    Contactgegevens van de melder
•    Gegevens van de betrokkene
•    De situatie in het kort

Binnen 3 werkdagen neemt een van onze specialisten contact met de melder op om de situatie door te nemen.

Crisismaatregel

Dit wordt toegepast in situaties als:

  • er een onmiddellijk dreigend ernstig nadeel voor de persoon zelf of zijn omgeving is. Het is niet nodig dat er al iets ernstigs is gebeurd, de kans daarop is voldoende en
  • er een ernstig vermoeden is dat de situatie voortkomt uit een psychiatrische aandoening vastgesteld door een psychiater en
  • er geen tijd is om de procedure voor een zorgmachtiging te volgen omdat het ernstig nadeel onmiddellijk dreigend is.

Is er sprake van een acute situatie bel dan 112! 

Meer informatie

Bezoek de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de Wet verplichte zorg en de Wet zorg en dwang.