Historie, wapen en vlag

De gemeente Stadskanaal is in 1969 ontstaan uit de gemeente Onstwedde en een deel van de gemeente Wildervank. In de tweede helft van de 19e eeuw werd het Stadskanaal aangelegd om de handelspositie van de stad Groningen te versterken. Aanvoer van turf en agrarische producten maakten het kanaal tot een belangrijke transportroute. Dat had positieve invloed op de ontwikkeling van de plaatsen Stadskanaal en Musselkanaal. Het kanaal is de laatste jaren een belangrijke vaarroute voor de kleine en de gemotoriseerde recreatievaart geworden.

De gemeente bestaat uit de hoofdplaatsen Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde, Mussel, Alteveer en Vledderveen. Daarnaast kent de gemeente nog een aantal gehuchten en buurtschappen.

Wapen

Het gemeentewapen van Stadskanaal werd op 9 mei 1935 officieel. De omschrijving van het gemeentewapen is:

In sabel drie dwarsbalken van zilver, met een gouden vrijkwartier, waarin een dubbele adelaar van sabel, in een hartschild van azuur met een korenschoof van goud. Het schild is gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

  • Het gemeentewapen bevat allerlei symboliek over de gemeente Stadskanaal. De schildverdeling bestaat uit dwarsbalken. De reden hiervoor is dat Stadskanaal typisch veenkoloniaal is: kanalen doorsnijden op regelmatige afstanden het veen.
  • In het vrijkwartier is de dubbelkoppige Groninger adelaar geplaatst. De symboliek hierachter is dat de openlegging en ontginning van het veen voor een belangrijk deel het werk is geweest van de stad Groningen.
  • In het hart van het wapen is de oude korenschoof van Westerwolde aangebracht, omdat de voormalige gemeente Onstwedde behoorde tot Westerwolde.

Vlag

De gemeentevlag bestaat uit de kleuren geel, wit groen, blauw en zwart. Deze kleuren symboliseren de geschiedenis van Stadskanaal.

De kleuren geel en wit zijn ontleend uit het gemeentewapen en staan voor goud en zilver. De gouden banen geven de welvaart weer die uit het oorspronkelijke veen is ontstaan. Het wit-groen-wit is gelijk aan de kleuren van de vlag van de Stad Groningen. De naam Stadskanaal is ontleend aan de stad Groningen. De smalle blauwe baan in het midden symboliseert het water. Het vertolkt de industrie die rond de vaart is gegroeid.

Logo

In het logo van de gemeente Stadskanaal is de S goed te herkennen. Deze S bestaat uit twee losse elementen die samen de veen- en zandgronden verbeelden die in de gemeente liggen. Het veenkoloniale deel wordt weergegeven door het onderste vlak, de drager van de gemeente. Het lichtere vlak in het logo geeft de zandgronden (Westerwolde) van onze gemeente aan.

Partnerschap

De gemeenteraden van de gemeenten Stadskanaal en Lilienthal (Duitsland) werden in 1971 partners. Het partnerschap is op basis van vriendschappelijke betrekkingen. Om de twee à drie jaar vinden uitwisselingen tussen de gemeenteraden plaats. Met name op het gebied van ouderwerk bestaan er warme contacten die jaarlijks bijeenkomen.