Onderwijs

De gemeente Stadskanaal heeft een breed aanbod aan scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Een overzicht van de scholen in de gemeente en hun contactgegevens vindt u in de gemeentegids.

Basisonderwijs

De gemeente heeft een ruim aanbod aan openbare en bijzondere basisscholen (protestants-christelijk, katholiek of gereformeerd). In de meeste dorpen en wijken van de gemeente vindt u een basisschool. Ook zijn er twee scholen voor speciaal basisonderwijs.

Voortgezet onderwijs

De gemeente Stadskanaal heeft twee scholen voor voortgezet onderwijs. Het Ubbo Emmius met meerdere locaties in Stadskanaal en één in Onstwedde. De school verzorgt opleidingen voor praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het Noorderpoortcollege aan de Sportparklaan in Stadskanaal verzorgt opleidingen in de sectoren zorg en welzijn, techniek en zakelijke dienstverlening.