Toegankelijke ondernemingen

Wij willen als gemeente dat Stadskanaal een welkome en toegankelijke plek is voor iedereen. Daar werken we elke dag aan. Maar dat kan de gemeente niet alleen. Daar hebben we u, als ondernemer, hard bij nodig.

 

Wat kunt u doen?

Zelf een winkel of restaurant kunnen bezoeken is een belangrijk onderdeel van toegankelijkheid. Is uw onderneming al bereikbaar voor mensen met een beperking? Denk aan lage drempels en brede looppaden zonder hindernissen.

Ook is er een grote groep inwoners die behoefte heeft aan beschikbare toiletten.  Denk aan ouderen of mensen met buik of blaasproblemen die binnen een afstand van 500 meter een toilet nodig hebben. Duidelijk kenbaar maken in uw onderneming dat het toilet beschikbaar is voor deze groep mensen, kan al een groot verschil maken!

Sociale toegankelijkheid

Belangrijker is misschien nog wel sociale toegankelijkheid. Hoe benadert u als ondernemer een gast of klant met een beperking? Op Toegankelijk ondernemen loont (mkbtoegankelijk.nl) vindt u veel informatie en tips om uw onderneming (nog) toegankelijker te maken.

 

Kansen voor ondernemers

In Nederland hebben inmiddels 2,5 miljoen mensen een beperking. Dit is een interessante groep voor ondernemers. Klanten en gasten met een beperking zijn veelal trouwe klanten, die hun ervaringen graag delen. Ze komen meestal op minder drukke momenten en nemen bovendien vaak iemand mee. Ondernemers kunnen met een aantal aanpassingen hun winkel of horecagelegenheid beter toegankelijk maken voor hen. Daardoor worden ze aantrekkelijker voor het groeiend aantal mensen met een beperking.

 

Belangrijke regels

In de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ staan regels die voor ondernemers van belang zijn.

  • Alle ondernemers moeten geleidelijk de algemene toegankelijkheid van hun bedrijf voor mensen met een handicap vergroten.
  • Als iemand met een handicap je verzoekt om een eenvoudige voorziening of maatregel (voor toegankelijkheid), dan moet je daarmee instemmen als dat voor jou en jouw bedrijf ‘niet onevenredig belastend is’.
  • Het toelaten van assistentiehonden is verplicht.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact met ons opnemen. We zijn bereikbaar via gemeente@stadskanaal.nl of via 0599 631 631.

 

Lijst toegankelijke gebouwen en publiek te gebruiken toiletten

Is uw onderneming toegankelijk en het toilet beschikbaar? Dan horen we graag van u! Aan de hand van de reacties maken wij een overzicht van de toegankelijkheid van gebouwen en publiek te gebruiken toiletten in onze gemeente. Dit overzicht wordt dan geplaatst op de pagina vooriedereen.

Reacties kunt u sturen naar gemeente@stadskanaal.nl. Vergeet niet de naam en adres van uw bedrijf te vermelden. Geef de mail als onderwerp Toegankelijk Stadskanaal  mee.