Tijdelijke opslag vaste mest melden

U meldt de opslag van vaste mest minimaal vier weken van te voren bij de gemeente. Vaste mest is mest die geheel of gedeeltelijk bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren en die niet verpompbaar is, met uitzondering van compost. De vaste mest mag niet langer dan zes maanden worden opgeslagen.Vaste mest die langer dan twee weken wordt opgeslagen, moet voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden in paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit:

  • Er wordt maximaal 600 m³ op de locatie opgeslagen.
  • De opslagplaatsen liggen op minimaal vijf meter vanaf de insteek van oppervlaktewater.
  • De opslagplaatsen liggen op minimaal honderd meter van geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom. Bijvoorbeeld bebouwing in dorpen en lintbebouwing.
  • De opslagplaatsen liggen op minimaal vijftig meter van geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom.

Aanvragen

Het melden van de tijdelijke opslag van vaste mest moet uiterlijk vier weken van tevoren via de Activiteitenbesluit Internet Module. Na de melding kan het zo zijn dat gemeentelijke toezichthouders controleren of de opslag aan de voorwaarden voldoet. Als er iets niet in orde is, moet dit binnen een afgesproken termijn worden hersteld.

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om u te helpen de melding te doen. Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631. Zo weet u zeker dat er een professional is die u kan helpen.

Kosten

Het melden van tijdelijke opslag van vaste mest is gratis.

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.