Incidentele festiviteiten melden

Bedrijven moeten aan bepaalde geluidsnormen voldoen. Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt, kunt u zesmaal per jaar een melding doen van het overschrijden van de licht- en/of geluidsvoorschriften. Als zo'n situatie zich voordoet, bijvoorbeeld bij een live optreden in een café of buurthuis, is er sprake van een incidentele festiviteit. Ook het langer aanhouden van de verlichting dan toegestaan in verband met sportactiviteiten valt onder deze kennisgeving.

U moet de incidentele festiviteit tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk melden bij de gemeente.

Aanvragen

Download het formulier Kennisgeving incidentele festiviteit (PDF). Stuur het ingevulde formulier naar [gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AA Stadskanaal.

U kunt ook bij ons langskomen op het gemeentehuis om een kennisgeving te doen van een incidentele festiviteit. Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631. Het is handig als u het formulier Kennisgeving incidentele festiviteit (PDF) alvast meeneemt.

Via internet aanvragen niet mogelijk.

Kosten

Het melden van een incidentele festiviteit is gratis.

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.