Collectevergunning

Voor elke collecte in onze gemeente is een collectevergunning nodig. Deze geeft toestemming voor het inzamelen van geld voor een goed doel. U krijgt in principe eenmalig een vergunning voor een vaststaande periode. Dat betekent dat u voor elke door u georganiseerde collecte opnieuw een vergunning moet aanvragen. Personen die collecteren moeten zich kunnen legitimeren en een kopie van de vergunning kunnen tonen.

Landelijke collecte of niet?

Bij de beoordeling van de aanvraag maakt de gemeente onderscheid tussen landelijke collectes met vaste collectedata en overige collectes. Landelijke collectes komen voor in het landelijk (doorlopende) collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Voor overige collectes verleent de gemeente alleen vergunning voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland.

Aanvragen

U kunt de ontheffing op verschillende manieren aanvragen:

 • Vul hier het online formulier in, of klik op de (roze) knop hierboven. 
 • Download het aanvraagformulier ontheffing voor het plaatsen van spandoeken (PDF). Stuur het ingevulde formulier tenminste zes weken van te voren op naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.
 • U kunt ook bij ons langskomen om een ontheffing voor het plaatsen van spandoeken aan te vragen. Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631. Het is dan handig als u het aanvraagformulier alvast invult en meeneemt.

 

U vraagt de vergunning tenminste zes weken voor de collecteperiode aan. U vraagt de vergunning tenminste zes weken voor de collecteperiode schriftelijk aan.

  Kosten

   Leges hoeft u niet te betalen

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor collecteren zijn:

  • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn;
  • De collectant moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen;
  • De collectant is minimaal 16 jaar.

  Contact

  Heeft u nog vragen dan kunt u ons op werkdagen bellen via (0599) 631 631.