Registratie in Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang worden kinderopvangorganisaties geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Het gaat om kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in dat register staan.

Sinds 1 januari 2010 moet ieder nieuw gastouderbureau, kinderdagverblijf of locatie voor buitenschoolse opvang een aanvraag indienen tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Een aanvraag tot registratie van een gastouder dient verzorgd te worden door het gastouderbureau waarbij de gastouder is aangesloten.

Aanvragen

Het indienen van een aanvraag kan alleen met de hiervoor bedoelde aanvraagformulieren. Voor wijzigingen op de aanvraag zijn aparte formulieren beschikbaar met voor elk een aparte toelichting. U kunt de aanvraagformulieren, aanvraagvoorwaarden en wijzigingsformulieren vinden op de site van de Rijksoverheid.

De ingevulde formulieren stuurt u op naar gemeente Stadskanaal, college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Kosten

De registratie van een kindercentrum of gastouderbureau kost € 53,80 (2023). De registratie van gastouderopvang kost € 33,20 (2023).

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.