Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

De gemeente probeert op iedere aanvraag en elk bezwaarschrift op tijd te reageren. Helaas lukt dat niet altijd. Door de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kunt u als ondernemer een vergoeding (dwangsom) van de gemeente krijgen als de gemeente een besluit op uw aanvraag of bezwaar niet op tijd neemt.

Binnen welke termijn de gemeente een beslissing moet nemen staat in de regelgeving waar de aanvraag of het bezwaarschrift uit voortvloeit. Dit kan een Rijkswet, gemeentelijke verordening of andere regeling zijn. Als er geen wettelijke termijn is, dan geldt een ‘redelijke termijn'. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in eenvoudige gevallen soms ook een paar dagen. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen.

U moet ingebrekestelling schriftelijk bij ons indienen. De vorm waarin u dat doet is vrij.

Aanvragen

Download het Aanvraagformulier wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (PDF). Stuur het ingevulde formulier op naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om een schriftelijke ingebrekestelling in het kader van de wet dwangsom te doen. Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631. Het is handig als u het Aanvraagformulier wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (PDF) alvast invult en meeneemt.

Via internet aanvragen niet mogelijk.

Na twee weken nog geen besluit

Als u twee weken nadat u de gemeente in gebreke heeft gesteld nog geen besluit heeft, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U moet griffierecht betalen om in beroep te gaan.

U kunt ook rechtstreeks in beroep gaan als u de maximale vergoeding wel heeft ontvangen, maar nog steeds geen besluit op uw aanvraag heeft ontvangen. Als het beroep gegrond is en er nog geen besluit is genomen, bepaalt de bestuursrechter dat de gemeente binnen twee weken na de uitspraak een besluit moeten nemen.

Wanneer vergoeding

Als de gemeente een besluit op uw aanvraag of bezwaar niet op tijd neemt, kunt u een vergoeding in het kader van de wet dwangsom krijgen. Wordt de vergoeding toegekend? Dan moet de gemeente voor maximaal 42 dagen een dwangsom betalen voor iedere dag dat het besluit te lang uitblijft. De vergoeding is als volgt:

Vergoeding wet dwangsom
TermijnVergoeding per dag 2022
Dag 1 - 14€ 23,00
Dag 15 - 28€ 35,00
Dag 29 - 42€ 45,00

Het maximale bedrag voor de vergoeding is € 1.442,00. Bent u niet de enige die recht op een vergoeding heeft? Dan verdeelt de gemeente de vergoeding.

Als de beslissing op uw aanvraag in het kader van de wet dwangsom is genomen, hoort u binnen twee weken of u een vergoeding ontvangt. Binnen zes weken stort de gemeente het juiste bedrag op uw rekening.

Kosten

Het indienen van een ingebrekestelling in het kader van de wet dwangsom is gratis.

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.