Economisch beleid

De gemeente Stadskanaal heeft, samen met ondernemers uit de gemeente, een economisch programma opgesteld. Het economisch programma is in 2010 door de raad vastgesteld.

Voor het behoud en de versterking van het bestaande bedrijfsleven, is het van groot belang dat er draagvlak is voor het beleid dat de gemeente op economisch gebied voert. Daarom sluiten de ambities en acties uit het economisch programma vrijwel naadloos aan op de visie die de Kamer van Koophandel heeft neergelegd in de regiovisie 'Noorderlicht'.

Inhoud economisch programma

In de toekomstvisie van de gemeente zijn een aantal ambities en doelen verwoord op het gebied van economische zaken. Om die doelen te bereiken is het zaak om bestaande bedrijfsactiviteiten te behouden en te versterken en nieuwe te ontwikkelen en aan te trekken. De juiste voorwaarden moeten ervoor zorgen dat jongeren in Stadskanaal hun ambities kunnen waarmaken, en dat volwassenen hier blijven voor hun werk en sociale leven. Daarvoor is het van groot belang dat er voldoende bedrijfsactiviteiten zijn en om deze te behouden en te versterken. Stadskanaal koestert en stimuleert de bestaande bedrijven en verwelkomt nieuwe.

Gerelateerde documenten

Meer informatie

Neem contact op met Team Economische Zaken.