Ondermijning

Wat is ondermijning?

Wanneer criminelen voor verboden activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten heet dat ondermijning. Denk bijvoorbeeld aan het kweken van wiet in een gehuurde lege schuur. Of zorgvragers die van criminele zorgbureaus niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Dan krijgen ze maar drie uur zorg, in plaats van de zes waar ze recht op hebben. Deze zorgbureaus krijgen op deze manier geld dat ze niet verdiend hebben.

Andere voorbeelden van ondermijning zijn illegale drugshandel, geld witwassen, mensenhandel zoals gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie en vastgoedfraude.

Waarom is ondermijning gevaarlijk?

Ondermijning is een constant gevaar voor onze veiligheid. Het telen van hennep kan leiden tot brandgevaar. Drugslabs vormen een groot risico voor explosiegevaar. Het dumpen van drugsafval bedreigt de bodem en ons drinkwater.

Komt ondermijning voor in de gemeente Stadskanaal?

Ja, ondermijning komt ook voor in Stadskanaal. Criminelen blijven het liefst onder de radar. Dat maakt ondermijning ook zo moeilijk te herkennen. Toch is het vaak dichterbij dan je denkt. Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in de gemeente Stadskanaal.

Voorbeelden van ondermijning in Stadskanaal kunnen zijn: drugsdumpingen, drugsgebruik en – verkoop, mensen die onder bedreiging of chantage een schuur moeten afstaan voor illegale praktijken, winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab in een verlaten boerderij.

Bestrijding ondermijning in Stadskanaal

Wij nemen ondermijning heel serieus. We zetten ons daarom extra in om ondermijnende criminaliteit op te sporen en tegen te gaan. Dat doen we voor de veiligheid van onze inwoners. Ook willen we niet dat onschuldige mensen en bedrijven het risico lopen zaken te doen met criminelen

Controles

Een belangrijk onderdeel van de strijd tegen ondermijning zijn integrale controles. Dat betekent dat we gebouwen en panden regelmatig controleren op onder andere vergunningen, illegale bewoning, brandveiligheid, milieuovertredingen en illegale handel. Dit doen wij samen met onze partners, de politie, douane, Brandweer, Belastingdienst, NVWA, Arbeidsinspectie en de Omgevingsdienst

Is een controle altijd verdacht?

Nee, een controle vindt lang niet altijd plaats vanwege een verdenking. Tijdens een integrale controle worden niet alleen hoog-risicolocaties bezocht, maar ook willekeurig gekozen locaties. Dat een bedrijf of pand op basis van signalen is gekenmerkt als hoog-risicolocatie betekent bovendien niet dat je formeel verdachte bent. Los van signalen over een specifiek pand of adres, komen integrale controles vaak voort uit signalen over een gebied of bedrijventerrein als geheel. Het is bij integrale controles dus belangrijk om te beseffen dat het zelden persoonlijk is.

Samen ondermijning bestrijden

U kunt meehelpen ondermijning te bestrijden door te letten op signalen van ondermijning en door deze signalen (anoniem) te melden. U bent onze ogen en oren op straat. Een onderbuikgevoel of niet-pluisgevoel over verdachte activiteiten is voldoende aanleiding om een melding te doen. Uw melding kan net dát puzzelstukje zijn dat nog mist in een lopend onderzoek of kan aanleiding geven tot het doen van onderzoek.

Signalen ondermijning

Er zijn veel signalen die kunnen wijzen op ondermijning. Denk bijvoorbeeld aan rare openingstijden van een winkel, een leeg pand met veel aanloop, stankoverlast van een drugslab of hennepkwekerij. 

Op de website van Niet onder mijn neus vindt u nog veel meer informatie over de verschillende signalen. 

Ondermijning melden

Via de gemeente kunt u een melding doen door contact op te nemen met het team Openbare Orde en Veiligheid via telefoonnummer 0599 631 631. U kunt ook een melding maken via Meld Misdaad Anoniem, telefonisch via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Daarnaast kunt u de politie bellen via 0900-8844 (als u niet anoniem hoeft te blijven). Betreft uw melding spoed of is er sprake van heterdaad? Bel dan 112!

Een onderbuikgevoel is vaak terecht, meld dus ook bij twijfel.

Meer weten?

De gemeente is bereikbaar voor vragen. U kunt bellen op 0599 631 631 of mailen naar gemeente@stadskanaal.nl