Van bestemmingsplannen naar één omgevingsplan

De gemeente is bezig één omgevingsplan op te stellen dat geldt voor de hele gemeente. Deze komt in plaats van de zeven grote en diverse kleinere bestemmingsplannen die we nu hebben. Het omgevingsplan gaat net als een bestemmingsplan over het gebruik van grond en gebouwen en over de bouwmogelijkheden op percelen. Ook gaat het omgevingsplan over andere activiteiten, zoals natuur, cultureel erfgoed en het kappen van bomen. De omgevingsvergunningen die de laatste jaren zijn verleend verwerken we ook in het omgevingsplan.

 

Onderzoek gevolgen milieu

Het omgevingsplan omvat het hele grondgebied van de gemeente. Daarom is het nodig om onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen voor de natuur en het milieu. Dit onderzoek is te vinden in het milieueffectrapport, kortweg MER. We verwerken de uitkomsten van het MER in het omgevingsplan. Het MER ligt ter inzage en kunt u nu bekijken.

 

Waar staan we nu en wat is de volgende stap in de procedure?

Het voorontwerp Crisis- en herstelwet bestemmingsplan (kortweg Chw-bestemmingsplan) gemeente Stadskanaal heeft in juni en juli 2022 ter inzage gelegen. Iedereen kon hierover een reactie indienen. Er zijn 90 reacties ingediend. Wij hebben alle reacties afgewogen en per reactie gekeken of die aanleiding is voor een wijziging ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan. De wijzigingen hebben we verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

 

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Op 11 januari 2023 hebben wij het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Wij leggen het plan met de bijbehorende stukken vanaf 12 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 digitaal ter inzage. U kunt het ontwerp raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op een adres of op plannaam ‘Chw bestemmingsplan gemeente Stadskanaal’ en dan fase ontwerp. De website kan ingewikkeld zijn, om u te helpen hebben we een handleiding gemaakt.

Deze website kunt u ook bekijken in het gemeentehuis. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl/contact.
 

Vervolgproces

Wij maken een afweging van de ingediende zienswijzen. Om dat goed te kunnen doen, kan het zijn dat er daarvoor een hoorcommissie wordt ingezet. Tijdens een hoorcommissie geeft de gemeenteraad de indieners van de zienswijze de kans om deze mondeling toe te lichten. Het verslag van de hoorcommissie nemen we vervolgens mee in onze afweging van de zienswijze. Daarna maken wij een voorstel aan de gemeenteraad over het vaststellen van het uiteindelijke bestemmingsplan. De verwachting is dat de gemeenteraad ongeveer in oktober 2023 het Chw-bestemmingsplan zal vaststellen.

 

Achtergrondinformatie

Welke uitgangspunten zijn gebruikt?

  1. Het plan legt de bestaande toegestane situatie van gebruik en bebouwing vast.
  2. De regels in de bestaande bestemmingsplannen vormen de basis. Er is slechts beperkt nieuw beleid opgenomen.
  3. De regels zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
  4. De regels zijn eenvoudiger te begrijpen.
  5. Het plan is afgestemd op de regels van het Rijk en de provincie.
  6. Het omgevingsplan is alvast gemaakt op de manier zoals dat moet volgens de komende Omgevingswet. De opzet en indeling van het plan is daardoor anders dan bij een gewoon bestemmingsplan.

 

Wilt u meer informatie?

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over de procedure van het plan, dan kunt u ons bellen via telefoonnummer 0599 - 631 631. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur.

U kunt ons ook mailen, het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl