Milieueffectrapport

Onderzoek naar effecten op natuur en milieu

Voor het nieuwe Chw-bestemmingsplan hebben we een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin onderzochten we specifiek wat de effecten voor de natuur kunnen zijn, hoe deze effecten voorkomen kunnen worden en of er alternatieve scenario's voor het omgevingsplan zijn die ervoor zorgen dat er geen of minder negatieve effecten optreden. De stukken van het MER zijn als bijlage bij het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan opgenomen. Vanaf 9 februari 2024 kunt u het voorstel met bijlagen bekijken op de website van de gemeenteraad, via de agenda van de raadscommissie van 26 februari 2024.

Conclusies

Een van de belangrijkste dingen die zijn onderzocht, is hoeveel stikstof er door het plan in de lucht kan komen, bijvoorbeeld door verkeer, fabrieken en boerderijen met vee. Uit het onderzoek blijkt dat er al lange tijd te veel stikstof in de lucht zit. Daarom kunnen we in het algemeen geen nieuwe plannen toestaan die nog meer stikstof veroorzaken. Op individueel bedrijfsniveau is uitbreiding misschien mogelijk, maar alleen als we van het algemene plan afwijken en als uit onderzoek blijkt dat het de natuur niet nog meer schade toebrengt. Dit geldt zowel voor boerderijen als fabrieken.

Meer informatie?

Wij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0599 - 631 631 (maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur). U kunt ook mailen: gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u om kenmerk Z-22-110702 te vermelden.