Vledderveen wordt duurzame proeftuin

11 april

Bewoners van Vledderveen en de gemeente gaan met elkaar samenwerken om van Vledderveen een duurzaam dorp te maken. Een zogenaamde proeftuin om te werken aan een aardgasvrij, energieneutraal en leefbaar Vledderveen. Om de samenwerking te benadrukken is er op 9 april een samenwerkingsdocument ondertekend.

Foto ondertekening

Inwoners hebben de leiding

De samenwerking komt voort vanuit de wens van inwoners zelf om te werken aan een duurzaam Vledderveen. Zij hebben hun plannen vastgelegd in een Wijk Energie Plan. De focus ligt op drie punten: isoleren, duurzaam verwarmen en zelf energie opwekken. De regiegroep Duurzaam Vledderveen (onderdeel van Plaatselijk Belang Vledderveen) zal voorop gaan om samen met de bewoners deze plannen in de praktijk te brengen. 

“Ieder huis in Vledderveen is anders, dus we hebben het meest aan ondersteuning op maat. Hoe pakken we verduurzaming aan en hoe blijft het betaalbaar?”

 

Gemeente ondersteunt 

De gemeente was al nauw betrokken bij het maken van het Wijk Energie plan. Ook heeft de Gemeente in de Warmtevisie aangegeven graag bewoners te helpen, die zelf met plannen komen om hun dorp of wijk te verduurzamen. Daarom ondersteunt de gemeente Duurzaam Vledderveen met kennis, regelingen en budgetten. 

Wethouder Sterenborg-Kooij: “Het verduurzamen van woningen is een grote opdracht. Samen met de bewoners van Vledderveen willen wij in deze proeftuin leren hoe wij aan deze opdracht kunnen werken met de juiste aandacht voor onze inwoners”. 

 

Nieuwe ideeën en kansen

Beide partijen hopen dat deze proeftuin nieuwe ideeën en kansen biedt om inwoners in heel de Gemeente Stadskanaal te ondersteunen in de verduurzaming van hun huis en omgeving.