Publicatie Chw-bestemmingsplan 'Gemeente Stadskanaal'

16 mei

De gemeenteraad heeft op 8 april 2024 het Chw-bestemmingsplan ‘Gemeente Stadskanaal’ vastgesteld. Het plangebied omvat het hele grondgebied van de gemeente Stadskanaal. Het vastgestelde bestemmingsplan hebben wij gepubliceerd. U kunt de tekst vinden via www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Het ligt gedurende zes weken ter inzage (van 16 mei tot en met 26 juni) zodat iedereen beroep tegen het raadsbesluit kan instellen bij de Raad van State.

Meer informatie over het Chw-bestemmingsplan kunt u vinden op www.stadskanaal.nl/omgevingsplan.