Nij Begun: “afspraken en beloftes overheid beter vastleggen”

10 juli

De provincie Groningen, de Groningse waterschappen, drie Noord-Drentse gemeenten en de tien Groningse gemeenten, waaronder Stadskanaal vinden dat er meer garanties moeten komen dat de overheid de gemaakte beloftes van Nij Begun nakomt.

 

Dat staat in een reactie van de lokale overheden op de ‘Groningenwet’. In die Groningenwet, zijn de beloften van Nij Begun vastgelegd. Echter, volgens de Groningse besturen moeten er meer garanties komen dat de gemaakte beloftes ook daadwerkelijk worden waargemaakt. De schadeafhandeling moet beter en het kabinet moet verplicht worden om de beloofde doelen  ook te realiseren. Volgens de provincie Groningen zijn de afspraken en verplichtingen iets te vrijblijvend geformuleerd en moeten die keihard in de wet vastgelegd worden.

De gemeenteraden besluiten de komende weken of ze zich achter de reactie van de Groningse overheden scharen. Meer informatie is te vinden op www.nijbegun.nl