Nieuwe formulieren aanvragen bouw- en sloopwerkzaamheden

30 april

Gaat u (ver)bouwen of slopen? Via het Omgevingsloket hoort u dan daarvoor de benodigde formulieren in te vullen. Vanaf 1 mei zijn er twee nieuwe formulieren voor de informatieplicht voor bouw- en sloopwerkzaamheden. Aanvragers (of gemachtigden daarvoor) die al bezig waren met de voorbereiding van hun aanvraag, moeten na 1 mei opnieuw de vragen invullen en de bijlagen toevoegen bij de nieuwe formulieren. Het Omgevingsloket kan namelijk niet de eerder ingevulde vragen en geleverde bijlagen opnieuw ophalen.

Het gaat dan specifiek om de formulieren voor: 

  • Slopen van een bouwwerk (of gedeelte daarvan) of asbest verwijderen – Melding
  • Bouwactiviteit (technisch) – Aanvraag vergunning
  • Bouwactiviteit (technisch) – Melding

Meer informatie vindt u op de website van het Omgevingsloket.