Inloopbijeenkomst: Een jaar na Nij Begun

2 april

Een jaar na Nij Begun: hoe staat het met de plannen voor Groningen en Noord-Drenthe?

Tekening Logo Nij Begun

Vorig jaar rond deze tijd werd de kabinetsreactie 'Nij Begun' gepubliceerd. Hierin werden maatregelen benoemd om in Groningen en Noord-Drenthe problemen rond de gaswinning op te lossen. En te werken aan een nieuwe toekomst voor de regio. Nu, een jaar later worden inwoners uitgenodigd uit voor een inloopbijeenkomst op zaterdag 20 april om meer informatie te geven en in gesprek te gaan over Nij Begun.

Tijdens de bijeenkomst worden inwoners bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom de Nij Begun plannen. Geïnteresseerde Groningers en Drenten zijn van harte uitgenodigd om langs te komen in het provinciehuis in Groningen op zaterdag 20 april tussen 10.30 en 13.30 uur. Belangrijke onderwerpen deze dag zijn onder andere: herstel (schade/versterken), de sociale en economische ontwikkeling van Groningen/Noord-Drenthe en verduurzaming. 

Tijdens deze bijeenkomst kunnen bezoekers hun ideeën en wensen uitwisselen met de gedeputeerde van provincie Groningen Susan Top en vele andere burgemeesters en wethouders van de Groninger en Drentse gemeenten en bestuurders van de waterschappen. Ook kunnen bezoekers in gesprek met medewerkers van betrokken overheden (gemeenten, provincie en Rijk) en organisaties die meer weten over de genoemde onderwerpen en daar dagelijks aan werken. 

Bezoekers kunnen elk moment tussen 10.30 - 13.30 uur het provinciehuis in Groningen binnenlopen. Meer informatie is te vinden via de website provinciegroningen.nl/nijbegun. Hier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Het blijft niet bij deze bijeenkomst. De komende periode worden er door heel de regio gesprekken georganiseerd, zodat inwoners met beleidsmakers in gesprek kunnen. Op 20 april wordt er een website gelanceerd waar meer informatie over Nij Begun en een agenda te vinden is.