Hoe wilt u betrokken worden bij veranderingen in uw woonomgeving? Geef uw mening!

13 mei

Begin 2024 is er een nieuwe wet ingegaan, de zogenaamde Omgevingswet. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin u woont, werkt en uw vrije tijd besteedt. Wanneer u bijvoorbeeld iets verandert aan uw woning, of een nieuwe woning bouwt, heeft dit niet alleen gevolgen voor uzelf maar ook voor uw buren en de mensen die bij u in de buurt wonen.

Participatie omgevingswet

Daarbij is het belangrijk om uw buren en andere omwonenden bij uw plan(nen) te betrekken voordat u een vergunning aanvraagt. Dit noemen we vroegtijdige participatie. Door de rekening te houden met de mening van uw buren over uw plannen, worden die plannen uiteindelijk beter en hebben uw buurtbewoners hiervoor meer begrip.

De gemeente is van plan om een participatiebeleid Omgevingswet op te stellen. Dat helpt mensen om zelf buren en omwonenden bij hun plannen te betrekken in aanloop naar de vergunningaanvraag.

We willen u een paar vragen stellen over wat u zou doen of willen als u zelf een plan heeft of als uw buren een plan hebben. Alle antwoorden nemen we mee bij het opstellen van het Participatiebeleid Omgevingswet.

De vragenlijst bestaat uit 6 vragen. Onder de deelnemers verloten wij 2 VVV-cadeaubonnen ter waarde van € 25,00. 

U kunt de enquête hier online invullen. Dit kan tot en met 16 juni. Het is ook mogelijk om het vragenformulier in te vullen op het gemeentehuis.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt bij het opstellen van het beleid. Daarna worden de gegevens verwijderd. Alleen de betrokken medewerkers die het beleid opstellen, hebben toegang tot de verzamelde gegevens. Als u na het invullen van de enquête, besluit dat u toch niet had willen deelnemen, dan kunt u ons dit laten weten door een mail te sturen naar gemeente@stadskanaal.nl. Wij nemen uw antwoorden en persoonlijke gegevens dan niet mee.