Leerplicht

De leerplichtwet zorgt ervoor dat kinderen die dat kunnen, naar school moeten gaan. In Nederland mogen kinderen vanaf 4 jaar naar school en vanaf 5 jaar moeten ze dat ook echt doen. Ze moeten naar school gaan totdat ze 16 jaar worden. Ouders of verzorgers moeten hen inschrijven en  ervoor zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Jongeren tussen 16 en 18 jaar hebben een kwalificatieplicht, zij moeten naar school totdat ze een startkwalificatie (een diploma niveau mbo 2 of hoger, Havo of Vwo) hebben behaald.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaren van de gemeente controleren of alle kinderen die naar school moeten, dat ook doen. Ook ondersteunen ze ouders en leerlingen in de vorm van begeleiding en/of bemiddeling. Soms helpen ze ouders en leerlingen als er problemen zijn, bijvoorbeeld als de leerling, de ouders en/of de school verschillen van mening over wat goed is voor  hun kind. Of als ze proberen een goede school te vinden voor kinderen die moeite hebben met leren of dreigen te stoppen met school.

Schorsing

Als een leerling wordt geschorst, betekent dit dat er iets gebeurt is op school wat niet mag. Denk aan schelden, bedreigen, diefstal en vernielingen.   Hij mag dan voor een korte tijd niet de les/klas binnen mag gaan en soms zelfs niet naar school mag komen. De ouders krijgen een brief van de school. De school hoeft de leerplichtambtenaar niet te informeren over de schorsing. Een schorsing mag maximaal 5 schooldagen duren.

Verwijdering

Als een leerling wordt verwijderd, betekent dit dat hij niet langer naar die school mag gaan. De school en de ouders moeten dan samen een nieuwe school vinden voor de leerling. De school moet de wettelijke regels volgen als ze een leerling willen verwijderen, en ze moeten de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar laten weten dat ze de leerling willen gaan  verwijderen.

Schoolverzuim

De Leerplichtwet is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen niet zomaar wegblijven van school en eerder stoppen met leren. De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat de wet wordt nageleefd. Als iemand de leerplichtwet niet opvolgt, kan dat leiden tot:

  • een officiĆ«le waarschuwing
  • doorverwijzing naar bureau HALT
  • stopzetting van de kinderbijslag
  • en/of het opmaken van een proces-verbaal.

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen op een school staan inschreven en naar school gaan. Als een kind niet op school staat ingeschreven, zal de leerplichtambtenaar ingrijpen.

Als een kind vaak zonder goede reden niet naar school gaat of te laat komt, meldt de school dit en zal de leerplichtambtenaar opnieuw actie ondernemen.

Verlof

Soms zijn er speciale redenen voor verlof, zoals een bruiloft of het overlijden van een familielid. De regels voor verlof zijn wettelijk vastgelegd. U moet dit op tijd met de directeur van uw school bespreken. Als u meer dan 10 schooldagen, in een schooljaar, verlof wilt aanvragen, moet de leerplichtambtenaar hiervoor toestemming geven.

De leerplichtwet heeft een uitzondering voor ouders met een bepaald beroep als het gaat om vakantieverlof. Hiervoor moeten ze officiƫle documenten laten zien. Ouders kunnen schriftelijk een verzoek voor vakantie vanwege hun beroep of verlof bij de schoolleider indienen met het verlofformulier van hun school.

Luxe verzuim

Luxe verzuim gebeurt wanneer ouders hun kinderen buiten de schoolvakanties van school houden voor een vakantie. De school doet dan een melding bij de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling

In bijzondere situaties kan de leerplichtambtenaar toestaan dat een kind niet naar school hoeft. Dit gebeurt meestal als het kind om ernstige gezondheidsredenen niet kan gaan. Ouders moeten hiervoor contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Samen wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.

contact gegevens van leerplicht

Wilt u in contact komen? dan kunt u een mail sturen naar: Leerplichtadministratie@stadskanaal.nl