Leerlingenvervoer

De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, bieden wij ondersteuning in het vervoer van uw kind naar de school. De gemeente Stadskanaal heeft regels vastgesteld voor het leerlingenvervoer in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023.

De Verordening:
•    Beschrijft het toegangsproces tot het leerlingenvervoer;
•    Omschrijft de vormen van leerlingenvervoer;
•    Geeft helderheid over de omstandigheden waaronder gemeente leerlingenvervoer toekent;
•    Bevat de tarieven voor het leerlingenvervoer;
•    Geeft aan of er een eigen bijdrage geldt en hoe de hoogte ervan wordt berekend.

In de Nadere regels bekostiging leerlingenvervoer 2023  wordt een verdere uitwerking voor de uitvoering van het leerlingenvervoer beschreven. 

Onze ondersteuning is van toepassing op verschillende vormen van vervoer:
fiets, eigen auto, openbaar vervoer en aangepast vervoer (taxi). 

Ons uitgangspunt is het vergroten van de zelfredzaamheid van u en uw kind. De inzet van familie, vrienden en vrijwilligers is hierbij uiteraard van grote waarde. Wij bekijken per leerling of leerlingenvervoer nodig is en in welke vorm.

De gemeente kan kosten voor leerlingenvervoer geheel of gedeeltelijk vergoeden. Het kan gaan om een vergoeding van de onkosten voor het gebruik van de fiets, eigen vervoer, openbaar vervoer of taxi (aangepast vervoer).
 

Kosten

Afhankelijk van uw inkomsten moet u voor het leerlingenvervoer een eigen bijdrage betalen.
Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een vergoeding. Hoe dit werkt, leest u in de folder Leerlingenvervoer, kom ik in aanmerking?

Aanvragen

Het aanvragen van leerlingenvervoer is gratis. Leerlingenvervoer dient voor elk schooljaar opnieuw te worden aangevraagd. Dit kunt u doen door het formulier te downloaden via onderstaande link. 

Aanvraagformulier leerlingenvervoer (schooljaar 2023-2024)

Voorwaarden

De minimale afstand van huis naar school is zes kilometer.
Sommige leerlingen kunnen niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Zij hebben bijvoorbeeld een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking. Deze leerlingen komen mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer. Ook als de afstand van huis tot school minder dan zes kilometer is.

Meesturen

Als u leerlingenvervoer aanvraagt moet u verschillende bijlagen meesturen. Welke bijlagen u mee moet sturen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het gaat in ieder geval om de volgende bijlagen:

  • Verklaring/brief van een deskundige anders dan de school/huisarts
  • Kopie verbinding openbaar vervoer
  • IB60 formulier over het jaar 2021 (via website Belastingdienst)

Meer informatie

Op de website van publiek vervoer vindt u meer informatie over het taxivervoer, zoals:

  • reizen met het leerlingenvervoer
  • wat kan u verwachten van de chauffeur
  • wat verwachten we van u
  • een compliment of klacht indienen

Meer informatie over leerlingenvervoer leest u in de folder Vertrouwd en veilig naar school reizen.