Koninklijke onderscheiding

Inwoners die zich jarenlang belangeloos inzetten voor de samenleving (bijvoorbeeld op maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of sportief gebied) kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Dit heet ook wel een ‘lintje’. U kunt iemand voordragen.

De meeste lintjes worden ter gelegenheid van Koningsdag uitgereikt. Aanvragen moeten voor 1 juli van het jaar van uitreiking worden ingediend. Soms wordt een lintje uitgereikt bij een tussentijdse gelegenheid, zoals een jubileum of een afscheid. In dit geval moeten de maatschappelijke verdiensten direct in relatie staan tot de gelegenheid. De aanvraag moet dan vijf maanden van tevoren zijn ingediend.

Aanvragen

Ook u kunt er voor zorgen dat iemand in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding. Meer informatie hierover vindt u op lintjes.nl. Onder het kopje 'Voordragen' vindt u het voorstelformulier. Dit formulier moet u digitaal invullen. Het is ook mogelijk om het voorstelformulier te downloaden.

Wilt u meer informatie

Het is altijd handig om van tevoren telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kunnen u vertellen of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Ook kunnen wij u informatie geven over de procedure.

Vraag anderen de aanvraag schriftelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld een bestuurslid van de vereniging waar de decorandus of decoranda activiteiten voor verricht(te).

Is uw voorstel compleet? Dan verstuurt u de documenten per post én/of digitaal. U verstuurt het naar gemeente@stadskanaal.nl of postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.