Kinderopvang en peuteropvang

In onze gemeente zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang. U benadert ze rechtstreeks voor meer informatie en om uw kind aan te melden. Alle locaties staan in het Landelijk Register Kinderopvang en voldoen aan de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten van de GGD staan erbij.

Vergoeding

De Belastingdienst vergoedt soms een deel van de kosten van kinderopvang. Lees de voorwaarden over de Kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvang op sociale en/of medische indicatie

Is in uw gezin een lastige sociale of medische situatie ontstaan, en is uw recht op Kinderopvangtoeslag vervallen? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang. U kunt een aanvraag doen via dit formulier, maar u kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid.

Rol gemeente

In opdracht van de gemeente inspecteert de GGD jaarlijks alle vestigingen van kinderopvang. Voldoet een kinderopvang niet aan de wettelijke eisen? Dan moet 'de kinderopvanghouder' binnen een vastgestelde termijn aan de eisen gaan voldoen.

De gemeente zorgt ook voor de registratie van organisaties voor kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wilt u een kinderopvang beginnen? Dien een aanvraag in bij de gemeente. De aanvraagformulieren staan op de website van de Rijksoverheid. U moet ook een Verklaring omtrent gedrag (VOG) regelen.