Informatie voor hulpverleners

Informatie voor hulpverleners - steunpaletten

De gemeente heeft voor alle beroepskrachten in het sociaal domein een overzicht gemaakt van de hulp- en ondersteuning die zonder indicatie voor de inwoners beschikbaar is.

Wat zijn steunpaletten?

Steunpaletten zijn overzichten die de gemeente heeft gemaakt voor alle beroepskrachten in het sociaal domein. Op dit moment wordt er in onze gemeente door meerdere organisaties, preventie, lichte hulp en ondersteuning aangeboden. Al deze preventieve en ondersteunende activiteiten, cursussen en trainingen zijn samengebracht in twee overzichten. Er is een Steunpalet Volwassenen en een Steunpalet Jeugd & Gezin. In deze overzichten zijn de verschillende ondersteuningsmogelijkheden, waar hulpvragers naar toe geleid kunnen worden, onderverdeeld naar onderwerp en doelgroep. Per aanbod is aangegeven of dit vrij toegankelijk en direct beschikbaar is, voor welke doelgroep het bedoeld is, welk doel ermee wordt nagestreefd, wat de aanpak is en wie het uitvoert.

Wat zijn de kosten?

De activiteiten die in de Steunpaletten staan zijn voor de inwoners in veel gevallen gratis. Voor sommige activiteiten moet u een kleine bijdrage betalen.