Aanbieders Wmo

De gemeente heeft samen met andere gemeenten uit de regio contracten gesloten met organisaties die ondersteuning leveren. Elk jaar worden voor de dienstverlening van deze organisaties de minimumtarieven vastgesteld. Het Ommelander contract eindigt eind 2021, maar de gemeenten Stadskanaal en Oldambt maken gebruik van een korte mogelijkheid tot verlenging in 2022.

Aanbesteding Wmo begeleiding

Stadskanaal bereidt samen met de gemeente Oldambt een nieuwe aanbesteding voor. De gemeente Oldambt is aanspreekpunt namens beide gemeenten. Informatie over het inkoopproces staat daarom op de website van de gemeente Oldambt.