Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Net over de provinciegrens in Drenthe worden windturbines geplaatst als onderdeel van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Verspreid over 50 vierkante kilometer komen 45 windturbines te staan. Het windpark komt in het noordelijk deel van de Drentse Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De 45 windmolens worden geplaatst in zes lijnopstellingen. Die lijnen zijn verspreid over het gebied van Gasselternijveen, Drouwenermond, Nieuw-Buinen, 2e Exloërmond. De ashoogte van de windmolens is 145 meter. Het hoogste puntje van de molen op het moment dat een wiek recht overeind staat is 210,5 meter.

Bouw van het windpark

De laatste informatie over het windpark en de planning van de werkzaamheden kunt u vinden op de website van de ontwikkelaars. Wilt u op de hoogte blijven en actueel nieuws ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief.

Planschade

Belanghebbende inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen planschade aanvragen. Planschade is bijvoorbeeld vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) en inkomensschade. U kunt een aanvraag doen voor tegemoetkoming in planschade tot 5 jaar na de uitspraak van de Raad van State van 21 februari 2018. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) vindt u informatie over planschade en een aanvraagformulier. U downloadt en print dit formulier en vult deze in. Het ingevulde formulier stuurt u naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Vervolgproces planschadeverzoek

De gemeente Stadskanaal stuurt uw aanvraag door naar RvO. U hoeft daarom geen gemeentelijke leges te betalen. RvO stuurt u een ontvangstbevestiging en berekent € 300,- behandelingskosten. RvO laat een onafhankelijk bureau beoordelen of er sprake is van planschade en wat de eventuele hoogte hiervan is. Wordt planschade afgewezen, dan ontvangt u de behandelingskosten niet terug. Wordt planschade toegekend, dan krijgt u naast het schadebedrag ook de behandelingskosten van € 300,- terug. Alle toegekende planschadevergoedingen zijn voor rekening van de ontwikkelaars van het windpark. 

Contactgegevens ontwikkelaars windpark

Telefoon: op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur: 085–016 13 58 (buiten kantoortijden en in het weekeinde voicemail)
E-mail: info@drentsemondenoostermoer.nl