Vakantie doorgeven

Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u op vakantie? U mag vier weken per jaar op vakantie zonder dat dit consequenties heeft voor de uitkering. Uw uitkering wordt tijdens de vakantie doorbetaald. Meld uw vakantie wel minimaal 14 dagen van tevoren bij uw consulent inkomen via het formulier opgave vakantieperiode.