Vrijwilligersverzekering

De gemeente Stadskanaal heeft een vrijwilligersverzekeringspakket afgesloten. Het pakket is bedoeld voor elke vrijwilliger die actief is in de gemeente of namens een organisatie uit de gemeente niet verplicht en onbetaald werk doet voor andere mensen. Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd. U hoeft als vrijwilliger dus niet zelf de verzekering af te sluiten. Heeft u schade opgelopen tijdens het doen van vrijwilligerswerk? Dan kunt u aangifte doen van de opgelopen schade.

De verzekering geldt ook voor jongeren die een maatschappelijke stage doen. Vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding krijgen, komen ook in aanmerking voor de verzekering. Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers kunnen geen gebruik maken van de verzekering.

De gemeente heeft een verzekeringspakket afgesloten met de volgende dekking: 

  • Ongevallenverzekering
  • Persoonlijke eigendommenverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering 
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering 
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
  • Rechtsbijstandsverzekering

Mantelzorgers komen in aanmerking voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. Voor de overige verzekeringen zijn mantelzorgers uitgesloten.

Heeft u tijdens uw vrijwilligerswerk schade opgelopen?

Vul dan het schadeaangifteformulier vrijwilligersverzekering in. Het kan zijn dat er sprake is van een eigen risico. Daarover neemt de verzekeraar contact met u op.